Onze taken


De bodem vormt de basis van het bestaan. Er worden wegen op aangelegd, er worden huizen op gebouwd, er wordt voedsel op verbouwd en er wordt drinkwater uit gehaald.

De bodem is ook kwetsbaar. Het intensieve gebruik vormt een bedreiging voor alle goede eigenschappen van de bodem. Daarom moeten we zuinig zijn op de bodem en maken we de bodem weer geschikt als deze verontreinigd is.

Het team Bodem & Archeologie heeft hier een belangrijke taak in:

  • we zien er op toe dat de bodem niet verontreinigd raakt;
  • we beoordelen of er gebouwd of gegraven kan worden in de bodem;
  • we beoordelen of ondergrondse tanks moeten worden verwijderd;
  • we zien er op toe dat de bodem gesaneerd wordt als dat nodig is;
  • we verstrekken informatie over de bodemkwaliteit;
  • we beoordelen of er archeologische resten worden verstoord bij graafwerkzaamheden;
  • we beoordelen of een bodemenergiesysteem mag worden aangelegd.

Meer informatie

Heeft u vragen over onze activiteiten, neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van het team Bodem  & Archeologie.

Heeft u specifieke vragen over de gezondheidseffecten van vervuiling van de bodem, neem dan contact op met de GGD Hollands-Midden via telefoonnummer (071) 516 33 11.