Ontplofbare Oorlogsresten


Sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen er in de (water)bodem ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn (voorheen conventionele explosieven (CE) of niet-gesprongen explosieven (NGE)), zoals munitie, vliegtuigbommen, granaten en landmijnen. Hiermee moet men rekening houden bij werkzaamheden op of in de bodem.

In deze atlas zijn kaarten opgenomen die duidelijk maken of een gebied verdacht of onverdacht is voor de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Wanneer werkzaamheden gepland zijn in een verdacht gebied, moet de initiatiefnemer rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in de bodem.

Gemeenten

De kaarten hebben betrekking op de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. Ze zijn het resultaat van grootschalige historische onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. De kaart van gemeente Gouda is ook te raadplegen via https://gis.gouda.nl/viewer/app/Bouwen_open

De achterliggende rapporten zijn hier te downloaden en ook opvraagbaar via de Atlas:

Gemeente Alphen aan den Rijn (2017) (pdf, 25 MB)

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2018) (pdf, 36 MB)

Gemeente Waddinxveen (2012) (pdf, 4.7 MB)

Gemeente Gouda (2011) (pdf, 11 MB)

Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft in 2014 een kaart opgesteld voor haar grondgebied. Hierbinnen valt onder andere een groot deel van de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas. De informatie wordt beheerd door het Hoogheemraadschap en is daarom niet opgenomen in de Atlas.

Proclaimer/ eigendomsrechten

De verstrekte informatie is met zorg samengesteld. De ODMH spant zich in om de inhoud van de atlas regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wanneer u informatie tegenkomt die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw opmerkingen sturen aan info@odmh.nl.

De ODMH is niet aansprakelijk voor ontbrekende, verouderde of onjuiste vermelding van gegevens in de atlas en websites waarnaar verwezen wordt. Evenmin is de ODMH aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de informatie niet beschouwen als advies. Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn op eigen risico.