Ondergrondse tanks


De meeste ondergrondse tanks bevinden zich bij bedrijven, zoals tankstations. Het Activiteitenbesluit is van toepassing op elke locatie waar een ondergrondse tank van meer dan 1000 liter in gebruik is.

Tank buiten gebruik

ondergrondse-tankAls een ondergrondse tank van meer dan 1.000 liter buiten gebruik is (gesteld), dient deze verwijderd te worden. Conform het Activiteitenbesluit dient degene die het opslaan van vloeistof heeft beëindigd binnen acht weken na de beëindiging de ondergrondse opslagtank te verwijderen.

Ook de daarbij behorende leidingen en appendages moeten worden verwijderd. Voorafgaand aan de sanering dient een (zintuiglijk) bodemonderzoek te worden uitgevoerd en dient de aannemer bij de omgevingsdienst te melden dat hij de tanksanering heeft verricht. De tanksanering, waaronder tankreiniging en verwijdering, moet door een gecertificeerd en erkend bodemintermediair  worden uitgevoerd. Voor tanks die voor 1 maart 1993 buiten gebruik zijn gesteld, geldt aangepaste regelgeving.

Indien er op uw terrein een ongebruikte tank aanwezig is. Dan kunt u dit via tanksanering@odmh.nl aan ons melden.


Meer informatie?

Voor vragen over ondergrondse tanks en mogelijke tanksanering kunt u terecht bij de ODMH, telefoon 088 54 50 000.  U kunt vragen naar een medewerker van het Team Bodem en Archeologie of mailen naar tanksanering@odmh.nl.