Bodeminformatie


Met de Atlas bodeminformatie kan iedereen informatie over de bodemkwaliteit bekijken.

Wat is de Atlas Bodeminformatie?

In de atlas is een aantal kaarten opgenomen. Door op de kaart te klikken kunt u de informatie bekijken. U kunt ook een groter gebied selecteren en de informatie van dat gebied bekijken. Ook is er een mogelijkheid om de informatie te laten bundelen in een kant-en-klaar rapport. De bodeminformatie wordt dan digitaal, in de vorm van een rapport (inclusief kaartje) verstrekt, zie handleiding (pdf, 125 kB).

De Atlas bevat informatie over de volgende onderwerpen:

  • locatie gegevens (onder andere over besluiten, status)
  • uitgevoerde onderzoeken
  • voormalige bedrijfsactiviteiten
  • ondergrondse brandstoftanks
  • meldingen Besluit bodemkwaliteit
  • bedrijfsactiviteiten
  • slootdempingen

Toelichting op bovengenoemde onderwerpen. (pdf, 252 kB)

Bodeminformatie nodig?

Inwoners kunnen deze informatie nodig hebben bijvoorbeeld bij de taxatie, aan- en/of verkoop van een huis. Dan is het van belang te weten of er sprake is van bodemverontreiniging op die locatie. Makelaars zijn verplicht deze informatie kenbaar te maken aan de kopende of verkopende partij.

Milieukundige adviesbureaus hebben bodeminformatie nodig voordat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Deze informatie kan als basis dienen voor het uitvoeren van een historisch onderzoek.

Proclaimer

De verstrekte informatie is met zorg samengesteld. De ODMH spant zich in om de inhoud van de Atlas regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wanneer u informatie tegenkomt die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw opmerkingen sturen aan bodembalie@odmh.nl.

De ODMH is niet aansprakelijk voor ontbrekende, verouderde of onjuiste vermelding van gegevens in de atlas en websites waarnaar wordt verwezen. Evenmin is de ODMH aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Aan de informatie op deze website en het gegenereerde rapport zijn geen rechten te ontlenen. U kunt de informatie niet beschouwen als advies. Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn voor eigen risico. Voor meer informatie kunt u de volledige verklaring (pdf, 177 kB) inzien.

Eigendomsrechten

De Atlas Bodeminformatie is eigendom van de ODMH. Kopiëren, verspreiden of reproduceren van deze website (databank) als geheel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan informatie van deze website waar intellectuele eigendomsrechten op rusten (zoals logo’s, merken, kaartmateriaal, rapporten van adviesbureaus) te verspreiden of verveelvoudigen of anderszins te hergebruiken zonder toestemming van de rechthebbende.