Ondergrond


De ondergrond heeft betekenis in elk ruimtelijk plan of project. De ondergrond is letterlijk de basis voor ruimtelijke ontwikkeling.
De eigenschappen van de ondergrond zijn divers en bepalend voor onze landschappen en de wijze waarop we door de eeuwen heen deze landschappen hebben ingericht en steden en dorpen hebben gebouwd. De ondergrond stelt ons voor uitdagingen en biedt kansen.

Ruimtelijke ontwikkeling en ondergrond

De ODMH betrekt in een vroegtijdig stadium de ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen. De ondergrond wordt steeds belangrijker bij maatschappelijke opgaven zoals de gevolgen van bodemdaling, klimaatadaptatie en de energietransitie. De verschillende opgaven in de bodem leiden tot meer ondergrondse functies (en daarmee ruimtegebruik) en tot functies die meer aanspraak maken op potenties van het natuurlijk systeem in de ondergrond.

3D-ordening

De ODMH vindt een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond belangrijk. Wij willen dat een zorgvuldige afweging van gebruik en bescherming van bodem en ondergrond in de komende jaren structureel onderdeel wordt van alle relevante ruimtelijke planprocessen. De boven- en de ondergrond niet alleen op elkaar te betrekken maar ook met elkaar te verbinden past naadloos in de integrale aanpak die de Omgevingswet voorstaat. Van onderaf kijken naar de inrichting van de ruimte wordt meer en meer noodzaak. De lagenbenadering verbindt onder- en bovengrond met elkaar en kan hierbij dus goed gebruikt worden.

De lagenbenadering legt de ruimte uiteen in drie lagen:

  • de ondergrondlaag
  • de netwerklaag
  • de occupatielaag.

Deze werkwijze, waarbij van onderaf aan ruimtelijke inrichting en ontwikkeling wordt gewerkt, wordt 3D-ordening genoemd. Samen met de andere omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland werkt de ODMH aan een verdere ontwikkeling van deze 3D-ordeningswerkwijze. Binnen dit netwerk worden kennis en ervaring uitgewisseld.