Archeologie Hooftstraat in Alphen aan den Rijn


Stadshart Lage Zijde

Een gedeelte van de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn is onderdeel van Stadshart Lage Zijde. Dit is een groot gebied opgedeeld in verschillende zones, die allen worden herontwikkeld. Al in 2012 zijn de eerste stappen gezet voor de herontwikkeling van het gebied. Allerlei vooronderzoeken zijn toen uitgevoerd, ook voor archeologie. Uit dit eerste onderzoek van BAAC bleek dat er mogelijk archeologische resten in het gebied te verwachten zijn, zowel langs de Oude Rijn (Rijnzijde Zuid en Noord) als in de buurt van het Aarplein. Ook leek het erop dat er het deel van het gebied ten noorden van het Thorbeckeplein (deelplan Triangel) al verstoord was door de eerdere bebouwing.

Nadat de bebouwing van Rijnzijde Zuid gesloopt was bleek al snel dat onder de betonvloeren nog een wereld aan archeologie aanwezig was. Bij de opgravingen vinden de archeologen bovenaan de 19e en 20ste-eeuwse resten en daaronder voeren de archeologische resten van de bebouwing ons terug tot de 15e eeuw. Bij het volgende plangebied Rijnzijde Noord was het niet anders. Daar werd nog iets dieper gegraven vanwege een grondsanering en kwamen er ook resten van de 14e eeuw tevoorschijn.

Archeologisch onderzoek in deelplan Triangel heeft inderdaad laten zien er geen archeologische resten meer in de bodem aanwezig zijn.

Brugongeval

In 2015 komt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden het nieuwe brugdek van de Julianabrug ten val op een aantal woningen in de Hooftstraat. De woningen zijn niet meer bewoonbaar en zullen moeten worden herbouwd. Omdat er nieuwe funderingen worden aangelegd, is ook in dit gebied archeologisch onderzoek aan de orde. Net als bij Rijnzijde Zuid en Noord zijn de archeologische resten al aanwezig direct onder de betonvloeren van gesloopte bebouwing.