BRZO en RIE4


De DCMR te Schiedam is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en handhaven bij alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4) in Zuid-Holland. In de regio Midden-Holland bevinden Brzo en RIE4 bedrijven zich in de volgende gemeenten.

Brzo

  • Alphen aan den Rijn
    – DGV Olie B.V.
    – Schouten Olie B.V.

RIE4

  • Gouda
    – Croda Nederland B.V.

Voor vragen over deze bedrijven dient u zich te wenden tot de DCMR, telefoon 010 246 80 00.

Milieuoverlast van of een incident bij deze bedrijven kunt u melden via 0888 333 555 of https://www.dcmr.nl/milieumeldingen.