Melding propaantank


Heeft u een propaantank of wilt u die plaatsen? Dan bent u verplicht dit te  melden bij de ODMH, afdeling Bedrijven. Ook dient de propaantank te voldoen aan de milieuvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Heeft u nog vragen, klik dan op Factsheet Propaantanks (docx, 1.8 MB)voor meer informatie