Handhavingsbeschikkingen


De ODMH publiceert alle handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd aan de bedrijven die onder het bevoegd gezag van de Provincie Zuid-Holland vallen. Met een handhavingsbeschikking legt ODMH een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

In een handhavingsbeschikking vindt u:

  • De naam van het bedrijf
  • De geconstateerde overtreding(en)
  • De datum van constatering
  • De maatregelen die het bedrijf moet verrichten om de overtreding(en) op te heffen
  • Termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn
  • De handhavingsactie: last onder dwangsom of bestuursdwang

BRZO en Rie-4
Ten aanzien van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken van de BRZO- en Rie-4 bedrijven in de regio Midden-Holland heeft de DCMR het mandaat van de provincie Zuid-Holland. De beschikkingen van deze bedrijven kunt u vinden op Bekendmakingen DCMR.

Dwangsom of bestuursdwang?
Omdat overtredingen in ernst verschillen, verschilt de mate en de vorm van handhaving. Een ernstige of een voortdurende overtreding leidt meestal tot het opleggen van een zogenaamde last onder dwangsom of bestuursdwang.

Bedrijf is het oneens?
Op het voornemen van ODMH om een handhavingsbeschikking op te leggen, kan een bedrijf reageren met een zienswijze. ODMH verwerkt die in het definitieve besluit. Er kan ook worden besloten om de handhaving niet door te zetten.

Als het bedrijf het oneens is met de definitieve handhavingsbeschikking kan het een bezwaarprocedure starten. Een onafhankelijke commissie onderzoekt dan of de beschikking terecht is opgelegd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Het bedrijf kan de rechter vragen om de uitvoering van de handhavingsbeschikking tijdelijk te stoppen. Dit heet een voorlopige voorziening. De rechter kent dit verzoek al dan niet toe.