Milieutoezicht bij bedrijven


Milieutoezicht bij bedrijven houdt in dat de ODMH de bedrijven in zijn regio controleert op naleving van de milieuregels op grond van de Omgevingswet.
Incidenteel controleren wij ook branche- of themagericht. Daarbij kunt u denken aan geluidsmetingen die gericht zijn op geluidsoverlast bij horecabedrijven.

Frequentie van controle

Niet elk bedrijf wordt even vaak gecontroleerd. Bedrijven die activiteiten verrichten met een hoog milieurisico controleren wij vaker dan bedrijven met een laag milieurisico.

Milieu categorieën

De bedrijven zijn gecategoriseerd in milieu categorieën (categorie 1 tot en met 5). Hoe hoger het milieurisico des te vaker verrichten wij controles en des te hoger de indeling in de categorie.
Bijvoorbeeld: bedrijven die een zeer hoog milieurisco hebben, categorie 5, bezoeken wij éénmaal per jaar of vaker. Bedrijf met een laag milieurisico, categorie 1, bezoeken wij projectmatig.

Milieutoezicht bij bedrijven

Contact

Heeft u nog vragen over milieutoezicht, neem dan contact op met de ODMH via 088 - 54 50 000 of info@odmh.nl.