Milieuvergunning of -melding


Een van de taken van de ODMH is te zorgen dat bedrijven zich houden aan wet- en regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Inwoners mogen ervan uit gaan dat de omgevingsdienst op een adequate manier vergunningen verleent, toezicht houdt en bij overtredingen consequent handhaaft.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de milieuvergunning of – melding kijk dan op  Infomil: korte uitleg systematiek milieuregelgeving en op Procedure aanvraag vergunningen.

Milieuvergunning of -melding

Vergunningplicht

Soms heeft een bedrijf een omgevingsvergunning Milieu nodig als het start of veranderingen aanbrengt.  Maar meestal is het voldoende als het bedrijf een aantal gegevens bij de ODMH meldt (= milieumelding). Dan gelden er voor een bedrijf/instelling algemene milieuregels.

Wilt u weten of een bedrijf/instelling meldings- of vergunningplichtig is? Raadpleeg dan de Activiteitenbesluit Internetmodule of de Vergunningencheck . Indien uw bedrijf  vergunningplichtig is dan dient u via het Omgevingsloket een milieuvergunning aan te vragen.

Meer informatie over het activiteitenbesluit of milieuregels, kijk dan op:

Milieumelding

Veel bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u een wijziging doorvoeren of een bedrijf/instelling oprichten dan kan het zijn dat u een melding moet doen vanwege de bescherming van het milieu. U kunt dit nagaan door het invullen van de Activiteitenbesluit internetmodule.

Procedure
Na het indienen van de melding wordt beoordeeld of deze volledig is ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt aan u binnen vier weken om aanvullende informatie gevraagd. Als de melding volledig is, ontvangt u een ontvangstbevestiging en vindt de bekendmaking plaats via huis-aan-huisbladen en/of de website van de betrokken gemeente.
Hiermee is de procedure afgerond en dient u te voldoen aan de van toepassing zijnde algemene regels.

Meer informatie over de Milieumelding.