Controle bedrijven


Wij komen in principe onaangekondigd. De controle bestaat uit een administratief gedeelte en een inspectieronde door het bedrijf. Ook kijken wij of de vereiste keuringen en inspecties zijn uitgevoerd.

Van die keuringen en inspecties moeten schriftelijke bewijsstukken kunnen worden overgelegd. Tijdens de inspectieronde kijken wij of de gedragsregels op milieugebied worden nageleefd en de vereiste voorzieningen aanwezig zijn.
Na afloop van de inspectieronde worden de bevindingen van de controle samengevat en doorgesproken.
Als er tekortkomingen zijn geconstateerd dan  geven wij een termijn om de tekortkomingen op te heffen. In een enkel geval moeten de tekortkomingen onmiddellijk worden verholpen.

Na het verstrijken van de termijn wordt een hercontrole uitgevoerd. Zijn de tekortkomingen tijdens de hercontrole niet opgeheven, dan worden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd om de overtredingen te beëindigen. Bestuursrechtelijke maatregelen kunnen bestaan uit het opleggen van een dwangsom of het ongedaan maken van de overtreding, op kosten van het bedrijf.