Ontheffing stortverbod


Het storten van afvalstoffen in de bodem is in principe verboden (artikel 10.2 van de Wet milieubeheer). In een aantal gevallen kan een ontheffing van dit stortverbod worden verleend (op grond van artikel 10.63 Wet milieubeheer). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij houtachtige materialen die in de bodem worden gebracht (slootdemping).

Indienen aanvraag ontheffing stortverbod 
De ODMH behandelt voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland de aanvragen voor ontheffingen van het stortverbod

Wij toetsen  aanvragen ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer onder andere op:

  • Nut en noodzaak;
  • De kwaliteit en herkomst van het toe te passen materiaal;
  • De hoeveelheid aan gebruikte houtachtige materialen die niet versnipperd mogen zijn.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld en ingediend bij de ODMH, inclusief de benodigde bijlagen. Een aanvraag die niet volledig is ingevuld nemen wij niet in behandeling. Heeft u vragen tijdens het invullen van de aanvraag, neem dan contact met ons op, via 088 54 50 000.
Wij adviseren u om de toelichting te lezen voordat u het aanvraagformulier invult.

Procedure
Voordat u met de werkzaamheden begint dient u in het bezit te zijn van alle benodigde toestemmingen en daar naar te handelen. Houdt u er rekening mee dat bepaalde procedures langdurig kunnen zijn. Bij de voorbereiding van de ontheffing wordt de uitgebreide procedure gevolgd. Dat wil zeggen dat eerst een ontwerp ter inzage wordt gelegd waarover belanghebbenden hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. Daarna volgt een definitief besluit op de aanvraag om ontheffing. Tegen dat besluit is beroep mogelijk.

Kosten
Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn geen legeskosten verschuldigd.