Vuurwerk


Wilt u het oprichten of veranderen van een opslag- en verkooppunt voor consumentenvuurwerk melden (docx, 46 kB). Bij deze melding moeten de volgende documenten meegezonden worden:

  • situatietekeningen
  • een uitgangspuntendocument brandbeveiligingsinstallatie
  • meldingsformulier in het kader van het Activiteitenbesluit

U kunt alle documenten in één keer indienen bij via www.aimonline.nl (melding Activiteitenbesluit).

Naast het indienen van een melding, kan een verkoopvergunning en/of een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Vuurwerkevenementen en theatervuurwerk
In principe mag een inwoner alleen tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken. Het afsteken van vuurwerk op andere dagen en/of het houden van een vuurwerkevenement, mag alleen door een aantal gespecialiseerde bedrijven.
De regels voor het afsteken van professioneel vuurwerk staan in het Vuurwerkbesluit. Gespecialiseerde bedrijven verzorgen dan voor u de benodigde toestemmingen. Meer informatie over het doen van een melding voor een ontbrandingstoestemming en/of toepassingsvergunning.