Regionaal Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH)


Het Regionaal Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH) is een gekoppeld verkeers- en milieumodel. Door de koppeling sluiten de beide modellen naadloos op elkaar aan. Met het verkeersmodel berekenen en voorspellen we verkeer (gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer) en bepalen we welke verkeerskundige effecten het beleid op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening heeft.

Het milieumodel stelt ons in staat de geluidsbelasting en luchtverontreiniging te berekenen van wegverkeer. Ook kunnen we hiermee de milieukundige effecten bepalen van beleid op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening.

De ODMH beheert het verkeers- en het milieumodel voor de deelnemende partners in de regio Midden-Holland. Dit zijn de gemeenten en de partners: Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De modellen zijn eigendom van de deelnemende partijen en kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van verkeers- en milieubeleidsplannen en -projecten.

Kenmerken Regionale Verkeersmilieukaart Midden-Holland (RVMH)

Het meest actuele model is het RVMH 4.1, deze is augustus 2023 opgeleverd. Het RVMH 4.1  is als volgt opgebouwd:

  • Basisjaar 2021, prognosejaar 2035 en 2040 zekere plannen / 2040 hoog;
  • Multimodaal zwaartekrachtmodel voor auto, OV en fiets;
  • Modellering van de etmaalperiode, ochtendspits (7 tot 9u) en avondspits (16 tot 18u);
  • Modellering van minimaal alle wijkontsluitingswegen en hoger in de gehele regio;
  • Fietsnetwerk op basis van fietsersbondbestand en OV-lijnen op basis van dienstregeling 2021;
  • Koppeling met het NRM 2040 (Nationaal Regionaal Model, het door de rijksoverheid gebruikte verkeersmodelsysteem) en het LMS (Landelijk Modelsysteem, verkeersmodel van de rijksoverheid dat overkoepelend boven de NRM’s functioneert);
  • Prognosejaar 2040 zekere plannen bevat in principe alleen ‘harde’ ruimtelijke plannen. Het prognose jaar 2040 hoog bevat ook de nog niet zekere ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Sociaal economische gegevens: basisjaar conform cbs-data 1-1-2020 en prognose SEG 2040 nieuwe inventarisatie;
  • Een uitgebreide technische rapportage van de RVMH kunt u hiernaast downloaden onder meer informatie.

Documentatie


Meer informatie

Als u vragen heeft over RVMH dan kunt U bellen naar de ODMH, 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van de afdeling Geluid.