Regionaal Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH)


Het Regionaal Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH) is een gekoppeld verkeers- en milieumodel. Door de koppeling sluiten de beide modellen naadloos op elkaar aan. Met het verkeersmodel berekenen en voorspellen we verkeer en bepalen we welke verkeerskundige effecten het beleid op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening heeft.

Het milieumodel stelt ons in staat de geluidsbelasting en luchtverontreiniging te berekenen van wegverkeer en de milieukundige effecten te bepalen van beleid op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening.

De ODMH beheert het verkeers- en het milieumodel voor de deelnemende partners in de regio Midden-Holland. Dit zijn de gemeenten en de partners: Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De modellen zijn eigendom van de deelnemende partijen en kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van verkeers- en milieubeleidsplannen en -projecten.

Kenmerken Regionale Verkeersmilieukaart Midden-Holland (RVMH)

Het meest actuele model is de RVMH 3.2, deze is september 2019 opgeleverd. De RVMH 3.2  is als volgt opgebouwd:

  • Basisjaar 2018, prognosejaar 2030 zekere plannen / 2030 hoog;
  • Statisch verkeersmodel (focus op verkeersvraag, vooral strategische en tactische toepassingen);
  • Unimodaal (auto en vracht, middelzwaar en zwaar);
  • Modellering van de etmaalperiode, ochtendspits (7 tot 9u) en avondspits (16 tot 18u);
  • Modellering van minimaal alle wijkontsluitingswegen en hoger in de gehele regio;
  • Koppeling met het NRM 2017 (Nationaal Regionaal Model, het door de rijksoverheid gebruikte verkeersmodelsysteem) en het LMS (Landelijk Modelsysteem, verkeersmodel van de rijksoverheid dat overkoepelend boven de NRM’s functioneert);
  • Prognosejaar 2030 zekere plannen bevat in principe alleen ‘harde’ ruimtelijke plannen. Het prognose jaar 2030 hoog bevat ook de nog niet zekere ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Ruimtelijke plannen van de rest van Nederland en autonome mobiliteitseffecten zijn afkomstig uit NRM 2017 en LMS;
  • Een uitgebreide technische rapportage (pdf, 2.1 MB) van de RVMH is aanwezig bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Meer informatie

Als u vragen heeft over RVMH dan kunt U bellen naar de ODMH, 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van de afdeling Geluid.