Regionaal Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH)


Het Regionaal Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH) is een gekoppeld verkeers- en milieumodel. Door de koppeling sluiten de beide modellen naadloos op elkaar aan. Met het verkeersmodel berekenen en voorspellen we verkeer en bepalen we welke verkeerskundige effecten het beleid op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening heeft.

Het milieumodel stelt ons in staat de geluidsbelasting en luchtverontreiniging te berekenen van wegverkeer en de milieukundige effecten te bepalen van beleid op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening.

De Omgevingsdienst Midden-Holland beheert het verkeers- en het milieumodel voor de deelnemende partners in het Midden-Hollandgebied. Dit zijn de gemeenten Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De modellen zijn eigendom van de deelnemende partijen en kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van verkeers- en milieubeleidsplannen en -projecten.

Kenmerken Regionale Verkeersmilieukaart Midden-Holland (RVMH)

Het meest actuele model is de RVMH2.5, deze is september 2016 opgeleverd. De RVMH2.5 is als volgt opgebouwd:

  • Basisjaar 2015, prognosejaar 2025;
  • Statisch verkeersmodel (focus op verkeersvraag, vooral strategische en tactische toepassingen);
  • Unimodaal (auto en vracht, middelzwaar en zwaar);
  • Modellering van de etmaalperiode, ochtendspits (7 tot 9u) en avondspits (16 tot 18u);
  • Modellering van minimaal alle wijkontsluitingswegen en hoger in de gehele regio;
  • Koppeling met het NRM West 2014 (verkeersmodel van Rijkswaterstaat voor de Randstad);
  • Modellering van het prognosejaar volgens economisch WLO-scenario Global Economy (GE);
  • Prognosejaar bevat in principe alleen ‘harde’ ruimtelijke plannen;
  • Ruimtelijke plannen van de rest van Nederland en autonome mobiliteitseffecten zijn afkomstig uit NRM West 2014;
  • Een uitgebreide technische rapportage van de RVMH (pdf, 1.4 MB) is aanwezig bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Meer informatie

Als u vragen heeft over RVMH dan kunt U bellen naar de ODMH, 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van de afdeling Geluid.