Hogere waardenbeleid


Tot 1 januari 2024 gold de Wet geluidhinder. Deze wet bood, onder voorwaarden, de mogelijkheid om een hogere geluidsbelasting op een woning toe te staan. Dit heet de ‘Hogere Waarde’. De Wet geluidhinder geldt alleen nog voor procedures die voor 1 januari 2024 zijn gestart. Procedures die daarna zijn gestart vallen onder de Omgevingswet.

Procedure gestart voor 1 januari 2024

Het bevoegd gezag (de gemeente) moet altijd motiveren waarom ze een hogere geluidsbelasting toelaten. Daarom heeft de ODMH in opdracht van de gemeenten het Hogere waardenbeleid opgesteld. Het doel hiervan is om iedere aanvraag gelijk te behandelen en beoordelen. Op deze manier borgt of realiseert een gemeente dat bewoners niet meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid ondervinden bij of in hun woning.

In de regio Midden-Holland hebben alle gemeenten dit Hogere waardenbeleid (pdf, 4 MB) voor de Wet geluidshinder vastgesteld.

Dit geldt dan voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,  Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

Procedure vanaf 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In het besluit kwaliteit leefomgeving (hoofdstuk 5) staat welke standaardwaarden en grenswaarden zijn toegestaan vanaf de invoering van de Omgevingswet.


Meer informatie

Heeft u vragen over lokaal geluidsbeleid, neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.