Hogere waardenbeleid


De Wet geluidhinder biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om een hogere geluidsbelasting op een woning toe te staan. Dit heet de ‘Hogere Waarde’.

Het bevoegd gezag (de gemeente) moet altijd motiveren waarom ze een hogere geluidsbelasting toelaten. Daarom heeft de ODMH in opdracht van de gemeenten beleid opgesteld. Het Hogere waardenbeleid wordt vastgesteld zodat iedere aanvraag gelijk behandeld en beoordeeld wordt. Met dit beleid borgt of realiseert een gemeente dat bewoners niet meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid ondervinden bij of in hun woning.

In de regio Midden-Holland hebben alle gemeenten Hogere Waardenbeleid. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,  Krimpenerwaard en Waddinveen hebben een nieuwe versie (pdf, 4 MB) van het Hogere waardenbeleid vastgesteld. De overige gemeenten in de regio Midden-Holland, te weten  Gouda en Zuidplas gaan dit ook vaststellen en hanteren tot die tijd nog het voorgaande Hogere Waardenbeleid (pdf, 1.9 MB).


Meer informatie

Heeft u vragen over lokaal geluidsbeleid, neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.