Hogere waardenbeleid


De Wet geluidhinder biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om een hogere geluidsbelasting op een woning toe te staan. Dit heet de ‘Hogere Waarde’.

Het bevoegd gezag (de gemeente) moet altijd motiveren waarom ze een hogere geluidsbelasting toelaten. Daarom heeft de ODMH in opdracht van de gemeenten het Hogere waardenbeleid opgesteld. Het doel hiervan is om iedere aanvraag gelijk te behandelen en beoordelen. Op deze manier borgt of realiseert een gemeente dat bewoners niet meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid ondervinden bij of in hun woning.

In de regio Midden-Holland hebben alle gemeenten dit Hogere waardenbeleid (pdf, 4 MB) vastgesteld.

Dit geldt dan voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,  Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.


Meer informatie

Heeft u vragen over lokaal geluidsbeleid, neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.