Hogere waardenbeleid


De Wet geluidhinder biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om een hogere geluidsbelasting op een woning toe te staan. Dit heet de ‘Hogere Waarde’.

Het bevoegd gezag (de gemeente) moet altijd motiveren waarom ze een hogere geluidsbelasting toelaten. Daarom heeft de ODMH in opdracht van de gemeenten het Hogere waardenbeleid opgesteld. Het doel van hiervan is om iedere aanvraag gelijk te behandelen en beoordelen. Op deze manier borgt of realiseert een gemeente dat bewoners niet meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid ondervinden bij of in hun woning.

In de regio Midden-Holland hebben alle gemeenten Hogere Waardenbeleid. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,  Krimpenerwaard, Gouda en Waddinxveen hebben dit  Hogere waardenbeleid (pdf, 4 MB) (pdf, 4 MB) vastgesteld.

De gemeente Zuidplas gaat dit beleid ook vaststellen en hanteert tot die tijd nog het voorgaande Hogere Waardenbeleid (pdf, 1.9 MB) (pdf, 1.9 MB).


Meer informatie

Heeft u vragen over lokaal geluidsbeleid, neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.