Geluidsvoorschriften voor feesten en evenementen


Bij sommige evenementen en feesten kan veel geluid worden gemaakt. Dit is dan onvermijdelijk, omdat anders de activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. Op verzoek van de regiogemeenten stelt de ODMH geluidsvoorschriften op. Deze voorschriften worden opgenomen in een evenementenvergunning.

Evenement of feest organiseren?


Wilt u een feest organiseren op straat of in de openbare ruimte, dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. De gemeente stelt onder andere eisen aan de hoeveelheid geluid die mag worden gemaakt.

Wilt u een feest organiseren op het terrein van een bedrijf of vereniging waarbij het feest meer geluid maakt dan het bedrijf normaliter doet, dan kunt u hiervoor ruimere geluidsnormen krijgen door een melding bij ons te doen. Deze melding gaat alleen over feesten die u op het terrein van uw bedrijf houdt (inclusief sportvelden).

Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen kunt u dit doen met dit formulier. Voor de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas kunt u terecht bij de betreffende gemeente.

Organiseert u een evenement of een feest? Licht uw omgeving hierover op tijd in. Ondervindt u geluidshinder van een feest, meld dit dan via dit formulier. Ondervindt u geluidshinder van een evenement, meld dit dan aan de gemeente.

Toezicht


De politie, brandweer en verschillende gemeentelijke diensten (waaronder de ODMH) controleren of de organisator van het evenement zich aan alle regels houdt. ODMH controleert op verzoek van de regiogemeenten of tijdens een evenement de geluidsnormen worden nageleefd.

Handhavingsbeleid geluid bij evenementen in de regio Midden-Holland


Sinds 2018 is het Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland (pdf, 1.2 MB) van kracht. Het college van B&W van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas heeft het vastgesteld.