Atlas Geluid


De atlas Geluid bevat een aantal kaarten. Door op deze kaarten te klikken kunt u de kaart en de informatie over het gebied bekijken. U kunt in de kaarten ook zelf gebieden selecteren en de informatie bekijken.

Kaarten

  • De geluidsbelastingkaarten van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda. Deze zijn opgesteld in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai;
  • Een overzicht van bedrijventerreinen en gezoneerde industrieterreinen;
  • De wettelijke geluidszones van industrieterreinen;
  • Een overzicht van stiltegebieden;
  • De geluidszones van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport.

Toelichting op gebruik van Atlas Geluid én de Atlas Geluid.

Geluidsinformatie

Particulieren kunnen geluidsinformatie nodig hebben voor bijvoorbeeld de aan- of verkoop van een huis. Het is dan belangrijk om te weten wat de geluidsbelasting op de betreffende locatie is.

Milieukundige en ruimtelijke adviesbureaus gebruiken geluidsinformatie voor bijvoorbeeld het opstellen van bestemmingsplannen en akoestische onderzoeken.