Geluidsoverlast


Meld overlast bij de juiste instantie

Ondervindt u last van geluid in uw omgeving?

U kunt op onderstaande manieren een klacht indienen:

Hieronder vindt u informatie over de instanties waaraan u de overlast kunt doorgeven.

Op de website van het Informatiepunt leefomgeving vindt u meer informatie over geluidsoverlast en de wettelijke regelgeving daarover.

Meer informatie?

Voor overige vragen over geluidsoverlast in uw omgeving staan wij u graag te woord. U kunt bellen naar de ODMH, 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van de afdeling Geluid.

Buren

Heeft u geluidsoverlast van uw buren? Dan adviseren wij u om dit eerst zelf bij de buren aan te geven.
Misschien weten ze niet dat ze geluidsoverlast veroorzaken. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan kunt u de hulp van derden inroepen: de politie, een buurtbemiddelaar of een mediator (een conflictbemiddelaar).

Evenementen

Wilt u een evenement organiseren op straat, dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. De gemeente stelt eisen aan de organisatie van een evenement, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoeveelheid geluid die mag worden gemaakt. De ODMH adviseert zijn regiogemeenten over op te nemen geluidsvoorschriften. De gemeente beslist of de evenementenvergunning wordt verleend.

Organiseert u een evenement? Licht uw omgeving hier op tijd over in!

Ondervindt u geluidshinder van een evenement?

U kunt op onderstaande manieren een klacht indienen

Festiviteiten

Bedrijven en instellingen (waaronder ook horeca en (sport-)verenigingen) mogen een aantal keer per jaar op het eigen terrein een feest organiseren waarbij meer geluid wordt gemaakt dan vergund in de reguliere geluidsnormen. Dat heet een ‘incidentele festiviteit’. Wilt u een feest met hard geluid organiseren? Meld dit dan bij de gemeente of bij ODMH via dit formulier (pdf, 243 kB) .

Organiseert u een festiviteit? Licht uw omgeving hier op tijd over in! Ondervindt u geluidshinder van een festiviteit?

U kunt op onderstaande manieren een klacht indienen

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid, geluid met frequenties lager dan 100 Hz, komt steeds vaker voor. De ODMH onderzoekt samen met de GGD Hollands Midden de klachten over laagfrequent geluid en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Luchtvaartlawaai

Inwoners in Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag overvliegen. De gemeenten en de omgevingsdienst ontvangen vragen en klachten over deze overlast, maar hebben geen bevoegdheid als het gaat om vliegtuigen. Het bevoegde gezag voor vliegtuigen is het ministerie van I&W. Hierna vindt u informatie waar u overlast kan melden van vliegtuigen.

Schiphol

Op Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(BAS) vindt u nieuws en achtergrondinformatie over het vliegverkeer op Schiphol, over route- en baangebruik en vliegtuiggeluid. Op deze website vindt u informatie over diverse werkzaamheden.

U kunt via de website van BAS uw vraag stellen of uw klacht indienen. Ook kunt u onder het tabblad ’Live vliegverkeer’ zien naar welk vliegveld het vliegtuig vliegt. Door op de datum en of tijd te klikken kunt de situatie in het verleden instellen en vervolgens afspelen.

BAS is dagelijks (ook zaterdag en zondag) van 9.00-17.00 uur bereikbaar via 020 - 601 55 55.

Rotterdam/The Hague Airport

Voor vragen en klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen van Rotterdam/The Hague Airport kunt u contact opnemen met de DCMR, telefoon: 010 246 80 00.

Verkeerslawaai

Weg- en railverkeer is een belangrijke bron van omgevingslawaai in Nederland. Daarom gelden er geluidsnormen voor verkeerslawaai. Wie last heeft van geluidsoverlast van een weg, kan dat aangeven bij de beheerder van die weg. Neem bij overlast dus contact op met de wegbeheerder. Ook een spoorweg moet aan het maximale geluidsniveau (blijven) voldoen. Lukt dat niet, dan moet de beheerder maatregelen nemen.

Wie zijn de wegbeheerders?

  • Voor de rijkswegen (snelwegen en enkele N-wegen) dient u contact op te nemen met Rijkswaterstaat;
  • Voor de provinciale wegen(N-wegen) dient u contact op te nemen met de provincie Zuid-Holland ;
  • Voor de spoorweg kunt u contact opnemen met Prorail.
  • Voor de gemeentelijke wegen kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente.

Sanering verkeerslawaai

Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidshindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Het gaat dan om situaties bij woningen die gebouwd zijn voordat de Wet geluidshinder van kracht werd (1986). Het aanpakken van deze geluidshindersituaties is de ‘sanering verkeerslawaai’.

Op verzoek van de gemeenten benadert de omgevingsdienst eigenaren en bewoners van woningen met een hoge geluidsbelasting op de gevel ten gevolge van verkeerslawaai. Als u wilt weten of uw woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie, neem dan contact op met uw gemeente of met de ODMH. Meer informatie hierover vindt u ook op www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.