Bouwen en Geluid


Als u gaat bouwen of verbouwen, krijgt u te maken met bouwregelgeving. Alle technische eisen voor bouwwerken, waaronder ook de geluidseisen, staan in het besluit bouwwerken leefomgeving. Alle bouwwerken moeten aan deze eisen voldoen. De ODMH toetst of een aanvraag aan deze eisen voldoet.

In dit kader kan het zijn dat u bij uw (ver)bouwaanvraag een zogenaamd akoestisch onderzoek moet indienen. Dit akoestisch onderzoek dient u zelf te laten opstellen door een bureau dat dergelijke onderzoeken verricht. De kans is groot dat om een akoestisch onderzoek wordt gevraagd als u een pand wilt  (ver-)bouwen in de buurt van een (drukke) weg, spoorlijn of industrieterrein.

Bouw van een nieuw pand

Het is mogelijk dat voor het perceel waarop gebouwd gaat worden een ‘hogere-waarde’ is vastgesteld. Als dit zo is kan worden gevraagd om een akoestisch onderzoek dat aangeeft hoe geluiddicht de gevel van het te bouwen pand dient te zijn. Een hogere-waarde kan gelden voor een perceel en staat soms in het bestemmingsplan dat van toepassing is op het betreffende perceel. Het staat soms ook in een apart besluit of in een Tracébesluit.

Verbouw van een bestaand pand

De toekomstige gevel van het pand dat u wilt verbouwen moet wat betreft geluidwering voldoen aan het ‘van rechtens verkregen niveau’. Het van rechtens verkregen niveau is meestal de huidige situatie (voorafgaand aan de verbouwing). Bij het wijzigen van de functie van een gebouw naar wonen (of naar een andere geluidsgevoelige bestemming zoals een school) waarbij dat gebouw op een lawaaiige plek staat wordt door de gemeente een hogere waarde vastgesteld bij het verlenen van de omgevingsvergunning.


Bouwen-en-Geluid