Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Gezocht…, locaties voor duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk

Gezocht…, locaties voor duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk

  • 22 maart, 2018
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Om klimaatneutraal te worden, moet veel duurzame energie worden opgewekt. Bijvoorbeeld door windmolens te bouwen of zonnevelden aan te leggen. De afgelopen weken heeft de gemeente 'Werkateliers' georganiseerd om bewoners te betrekken bij de vraagstukken die spelen ten aanzien van dit onderwerp.
  • Parapluherziening Archeologie in Zuidplas

Parapluherziening Archeologie in Zuidplas

  • 20 maart, 2018
Een parapluherziening is een bestemmingsplan die als een paraplu over andere, al bestaande bestemmingsplannen heen hangt. Het doel ervan is het bieden van een eenduidige regeling met betrekking tot de bescherming van archeologische waarden in de gemeente Zuidplas. Het voordeel van deze herziening is dat het minder archeologisch onderzoek vraagt.