Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • In gesprek met toezichthouder ODMH over waterzuiveringsplicht

In gesprek met toezichthouder ODMH over waterzuiveringsplicht

  • 20 februari, 2018
ODMH houdt i.s.m. het waterschap en hoogheemraadschap toezicht op het naleven van de voorschriften in het Activiteitenbesluit voor de glastuinbouw. Van 20 tot en met 22 februari kunt u tussen 16.00 en 17.00 uur op de beurs HortiContact in Gorinchem hierover in gesprek met een toezichthouder. Zij beantwoorden uw vragen over waterstromen, toezicht, controle en oplossingen.
  • Stand van zaken energietransitie in Midden-Holland

Stand van zaken energietransitie in Midden-Holland

  • 12 februari, 2018
De colleges van de regionale overheden in Midden-Holland hebben in maart 2016 vastgelegd dat regionale opschaling en versnelling noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. In 2017 hebben de gemeente besloten in kaart te brengen welke (on)mogelijkheden er zijn om dit doel te realiseren.
  • Ontwerpbesluit lijst zwemwaterlocaties Zuid-Holland 2018 ter inzage

Ontwerpbesluit lijst zwemwaterlocaties Zuid-Holland 2018 ter inzage

  • 6 februari, 2018
Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bekend gemaakt dat zij het ontwerp van de lijst met de zwemwaterlocaties in natuurwater voor 2018 hebben vastgesteld. In de provincie Zuid-Holland bevinden zich circa 100 officiële zwemwaterlocaties. De officiële zwemwaterlocaties worden tijdens het zwemwaterseizoen (1 mei tot 1 oktober) door de ODMH gecontroleerd op veiligheid, hygiëne en zwemwaterkwaliteit.