Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Onderzoek naar Limesweg in Midden-Holland

Onderzoek naar Limesweg in Midden-Holland

  • 21 juli, 2017
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) laat onderzoek uitvoeren naar mogelijke archeologische restanten van de Romeinse Rijksweg (Limesweg). Dit doet de ODMH in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Zoeterwoude, de Nederlandse Limessamenwerking en de provincie Zuid-Holland.
  • Succesvolle dag Zuidplas groen, Tegels wegdoen

Succesvolle dag Zuidplas groen, Tegels wegdoen

  • 4 juli, 2017
Door het vergroten van draagvlak voor natuur en milieu in de regio werken we aan een duurzame leefomgeving. Onder de noemer ‘Zuidplas groen, Tegels wegdoen!’ stimuleert gemeente Zuidplas de inwoners om de omgeving te vergroenen door tuintegels om te wisselen voor planten. De ODMH voert deze campagne uit namens de gemeente. Lees meer...
  • Nieuwe richtlijn voor veilig werken bij verontreinigde bodem

Nieuwe richtlijn voor veilig werken bij verontreinigde bodem

  • 4 juli, 2017
Vorige week is een nieuwe richtlijn (CROW 400) in werking getreden voor veilig werken in de bodem. Deze nieuwe richtlijn heeft betrekking op alle werkzaamheden die in en met verontreinigde bodem of baggerspecie kunnen plaatsvinden. De richtlijn borgt de veiligheid van medewerkers en zorgt dat de leefomgeving wordt beschermd en milieuregelgeving wordt nageleefd. In de richtlijn is meer ruimte voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart. Lees meer...