Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Zuidplas Groen, Tegels Wegdoen

Zuidplas Groen, Tegels Wegdoen

  • 16 juni, 2017
Een van die milieutaken van de ODMH is het adviseren en ondersteunen van de regiogemeenten over onder andere energie- en klimaatpreventie en natuur- en milieueducatie. Door het vergroten van draagvlak voor natuur en milieu in de regio werken we aan een duurzame leefomgeving. Onder de noemer ‘Zuidplas groen, Tegels wegdoen!’ is de gemeente Zuidplas bezig met een vergroeningsactie waarbij stoeptegels worden omgewisseld voor planten.
  • Energiecoaches helpen u met besparen

Energiecoaches helpen u met besparen

  • 9 juni, 2017
Door de dagelijkse dingen nét iets anders te doen, kunt u vaak al veel energie (en dus ook geld) besparen. Daarom zetten de gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) Energiecoaches in om Gouwenaars bewust te maken van hun energiegebruik.
  • Hoogheemraadschap bezoekt De Zwanebloem en Kinderboerderij Gouda

Hoogheemraadschap bezoekt De Zwanebloem en Kinderboerderij Gouda

  • 9 juni, 2017
Onlangs bezocht het bestuur van hoogheemraadschap van Rijnland de kinderboerderij de Goudse Hofsteden en het Centrum voor natuur- en milieueducatie (CNME) de Zwanebloem. Dit in het kader van in gesprek gaan met het publiek over de gevolgen van de klimaatverandering.