Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Subsidie verwijderen asbestdaken

Subsidie verwijderen asbestdaken

  • 22 januari, 2016
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil het verwijderen van asbestdaken vanaf 2016 tot 2019 stimuleren, want per 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Vanaf 4 januari 2016 tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verwijderen van asbestdaken.
  • Rozenkwekers hoeven minder af te schermen

Rozenkwekers hoeven minder af te schermen

  • 6 januari, 2016
Op 17 december jl. heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het beroep dat een inwoner van Waddinxveen had ingesteld tegen twee besluiten die Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) had opgesteld namens de gemeente Waddinxveen. De besluiten zijn in stand gebleven.
  • Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

  • 5 januari, 2016
In 2015 was er sprake van een wijziging van het Bhvbz. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en diverse vertegenwoordigers uit de zwembadbranche hadden de wens om de regelgeving omtrent dit besluit te moderniseren. Vanwege diverse oorzaken is het niet mogelijk gebleken om in 2015 tot een wijziging te komen van de Bhvbz.