Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar gemaakt door het Kabinet

Ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar gemaakt door het Kabinet

  • 6 juli, 2016
Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De ODMH leest deze besluiten en indien noodzakelijk reageren wij daarop.
  • ODMH jaarverslag 2015 online!

ODMH jaarverslag 2015 online!

  • 15 juni, 2016
2015 stond in het teken van verdere uitbouw van de certificering van onze werkprocessen volgens ISO 9001. Dit is goed gelukt want wij zijn daar met vlag en wimpel voor geslaagd. Dat betekent dat nu alle primaire processen voor de hele ODMH ISO 9001 gecertificeerd zijn.