Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Werkateliers inwoners duurzame energie Bodegraven-Reeuwijk

Werkateliers inwoners duurzame energie Bodegraven-Reeuwijk

  • 6 maart, 2018
In 2016 hebben de regiogemeenten van Midden-Holland afgesproken dat regionale opschaling en versnelling noodzakelijk is om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het initiatief genomen om bewoners te betrekken bij het bereiken van de doelstelling om in 2035 als gemeente klimaatneutraal te zijn.
  • Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen in kaart

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen in kaart

  • 2 maart, 2018
Een van de taken van de ODMH is om zijn regiogemeenten te informeren over onder andere de luchtkwaliteit in de regio. Deze campagne van het Longfonds geeft onder andere daarover informatie.