Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Energieverbruik kantoorgebouwen in Midden-Holland

Energieverbruik kantoorgebouwen in Midden-Holland

  • 26 augustus, 2016
Sinds juli 2016 controleert de ODMH kantoorgebouwen op basis van de wettelijke erkende maatregelenlijst. Deze maatregelenlijst is op 1 december 2015 van kracht geworden en bestaat uit 14 energiebesparingsmaatregelen voor de kantorenbranche.
  • Ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar gemaakt door het Kabinet

Ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar gemaakt door het Kabinet

  • 6 juli, 2016
Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De ODMH leest deze besluiten en indien noodzakelijk reageren wij daarop.