Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Bodemsanering Oude Singel te Schoonhoven

Bodemsanering Oude Singel te Schoonhoven

  • 23 januari, 2017
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is in opdracht van de provincie Zuid-Holland belast met de aanpak van de zogenaamde spoedlocaties binnen de regio Midden-Holland. Eén van die locaties is de Oude Singel te Schoonhoven. Hier is de waterbodem van de Oude Singel Noord verontreinigd met lood en dient daarom gesaneerd te worden.
  • Pilot energiebesparende maatregelen

Pilot energiebesparende maatregelen

  • 17 januari, 2017
Medio vorig jaar is de gemeente Gouda in samenwerking met Duurzaam Platform Gouda (DPG) en de Omgevingsdienst Midden – Holland (ODMH) het pilotproject ‘stimulering energiebesparing op bedrijventerrein’ op bedrijventerrein Gouwestroom gestart.
  • Vuurwerkverkoop in Midden-Holland, jaarwisseling 2016-2017

Vuurwerkverkoop in Midden-Holland, jaarwisseling 2016-2017

  • 9 januari, 2017
De ODMH heeft 38 vuurwerkverkooppunten in de regio Midden-Holland. Onze toezichthouders hebben tijdens de voorcontroles en de verkoopdagen intensief contact onderhouden met de betrokken ondernemers. Zij hebben op de drie verkoopdagen 29, 30 en 31 december in totaal 76 controles uitgevoerd.