Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw

  • 22 februari, 2017
De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor een aantal regiogemeenten in Midden-Holland de bouw- en woningtoezichttaken uit. Daarom volgt de omgevingsdienst nauwgezet de ontwikkelingen ten aanzien van het wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK) over de kwaliteitsborging in de bouw.
  • Atlas Midden-Holland in de lucht

Atlas Midden-Holland in de lucht

  • 21 februari, 2017
Met ingang van 14 februari 2017 is de Atlas Midden-Holland in de lucht! Hiermee is door de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een grote stap gezet in het openbaar maken van milieugegevens in de regio Midden-Holland.