Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Gezocht: energiecoaches!

Gezocht: energiecoaches!

  • 17 februari, 2017
De gemeente Gouda wil, in samenwerking met de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), energiebesparing stimuleren bij bedrijven en de inwoners. Een van de initiatieven om de klimaatdoelstelling te bereiken is inwoners in de gemeente Gouda te adviseren over de wijze waarop zij energie kunnen besparen.
  • Digitalisering historische kaarten Midden-Holland

Digitalisering historische kaarten Midden-Holland

  • 10 februari, 2017
Bij nieuwe (bouw)plannen kijken onze de adviseurs ook naar historische kaarten. De meest nauwkeurige en betrouwbare historische kaart betreft de Kadastrale Minuut uit de periode 1811-1832. Sinds 1 januari 2016 zijn de kaarten van de regio Midden-Holland gedigitaliseerd. De ODMH heeft de kaarten (gedeeltelijk) voorzien van coördinaten. Er is nu informatie beschikbaar over enerzijds inrichting van het landschap aan het begin van de 19e eeuw en anderzijds de huidige én toekomstige inrichting.