Digitaal loket

Laatste tweets twitter-bird-gr5656ay

Laatste nieuws

  • Integrale inspectie in de gemeente Zuidplas

Integrale inspectie in de gemeente Zuidplas

  • 16 april, 2018
Op verzoek van de gemeente Zuidplas heeft er onlangs een integrale inspectie plaatsgevonden in Moordrecht. Bij deze inspectie was de Politie, Stedin en ook de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) betrokken.
  • 21 en 22 april Eerste nationale Bijentelling

21 en 22 april Eerste nationale Bijentelling

  • 14 april, 2018
Het gaat niet goed met de wilde bijen. De meesten van ons zijn zich er niet of onvoldoende van bewust dat deze insecten van groot belang zijn. Van onze eetbare gewassen is 80% voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Daarom organiseert 'Nederland Zoemt' voor het eerst een Bijentelling.
  • Subsidie voor regionale energieloketten is goedgekeurd

Subsidie voor regionale energieloketten is goedgekeurd

  • 13 april, 2018
De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs voor iedere regio subsidie beschikbaar gesteld om de regionale energieloketten te ondersteunen. Een voorwaarde hiervoor was dat er een gedragen plan van aanpak werd geschreven. In overleg met alle gemeenten heeft de ODMH een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Zuid-Holland.