Kick-off ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk 2024

Gepubliceerd op 19 maart 2024

Donderdag 7 maart gaf wethouder Gert van den Ham het startsein voor de jaarlijkse ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk voor middelbare scholieren.

Ruim honderd leerlingen van het Ashram College en Groene Hart Lyceum waren in Park Villa aanwezig voor de ‘kick-off’. Zij gaan de komende drie maanden aan de slag met het ontwikkelen en uitwerken van ideeën om de buurt rondom de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk zo duurzaam mogelijk te maken.

In groepen van zes tot acht leerlingen maken ze ontwerpen waarin ze rekening houden met onderwerpen als klimaatadaptatie, de overgang naar schone energie, circulaire economie en samenleving, duurzaam vervoer én sociale binding: hoe zorgen zij ervoor dat iedereen meedoet?

Het klimaat in 2040: Hoe gaan we daarmee om in de wijk?

Tijdens de ochtend in Park Villa gingen de leerlingen onder leiding van Ilyes Machkor, klimaatburgemeester Alphen aan den Rijn, in gesprek over de duurzame toekomst met vier enthousiaste ambassadeurs, te weten: Marijse Vogel van jongerenadviesraad JARA, Bewegingsbouwer klimaatbeweging Wouter van Leeuwen en Kiki Metaal, studente duurzaamheid en lid Nationale Jeugdraad voor een duurzame toekomst.

Gemeentelijke gebiedsregisseurs Patrick Dongelmans en Mieke van Krimpen gaven de leerlingen voor hun opgave achtergrondinformatie over de buurt. De wijk rondom de Mozartlaan omvat 155 woningen met vooral inwoners tussen de 25-45 jaar. De buurt is grijs, dat betekent veel tegels en weinig groen. Er komt een reconstructie van de wijk met rioolwerkzaamheden en herinrichting van de straat.

Ontwerp een klimaatbestendige wijk

In de wijk zijn veel uitdagingen: Hoe zorgen we voor meer groen, ruimte voor spelen en ontmoeten én voldoende parkeerruimte? Een flinke klus waar met veel fantasie over nagedacht moet worden. Een andere opgave waar de leerlingen voor staan is hoe zij de inwoners gaan motiveren om ook in hun tuinen klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

Expertmeetings en finale

In april volgen nog twee expertmeetings waarin de leerlingen vragen kunnen stellen aan experts van de verschillende thema’s en hun ideeën kunnen bespreken. De beste ontwerpen per klas gaan door naar de finale op donderdag 13 juni. Daar presenteren en verdedigen de leerlingen hun ontwerpen aan een jury en wordt de winnaar bepaald.

Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert elk jaar de ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk in samenwerking met Omgevingsdienst Midden Holland en Huis van Duurzaamheid. Met de wedstrijd stimuleert de gemeente jongeren mee te denken over klimaatverandering en oplossingen voor een duurzame toekomst.