Omgevingsvergunning


De volgende vergunningen worden aangevraagd door middel van de omgevingsvergunning:

 • Bouwvergunning
 • Ontheffing bestemmingsplan
 • Kapvergunning
 • Sloopvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Opslaan roerende zaken (bouwcontainers)
 • Aanlegvergunning
 • Gebruiksvergunning (brandveilig gebruiken van een pand)
 • Milieuvergunning
 • Garage- en inritvergunning
 • Plaatsen schotelantenne

Vergunningvrij of vergunningplichtig bouwen

Soms kunt u (ver)bouwen zonder vergunning. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwactiviteiten? Doe dan de Vergunningcheck.

In de BOR (Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) staan de regels en richtlijnen voor wel/niet vergunningvrij bouwen, meer informatie over vergunningvrij (ver)bouwen.

Bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn hebben grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning maar heel beperkt vergunningvrij bouwen.

Brochures over vergunningvrij (ver)bouwen