Omgevingsvergunning


Voor Bouwen en wonen moeten voor de volgende activiteiten een omgevingsvergunning worden aangevraagd/meldingen worden gedaan:

 • Bouwen: (technische bouwactiviteit)
 • Bouwen: (omgevingsplanactiviteit bouwwerken)
 • Bouwmelding (technische bouwactiviteit)
 • Afwijken van regels van het omgevingsplan (omgevingsplanactiviteit)
 • Kapvergunning (omgevingsplanactiviteit)
 • Sloopmelding
 • Rijksmonumentenvergunning
 • Gemeentelijk monument (omgevingsplanactiviteit)
 • Opslaan roerende zaken, zoals bouwcontainers (omgevingsplanactiviteit)
 • Aanlegvergunning (omgevingsplanactiviteit)
 • Gebruiksmelding (brandveilig gebruik van een pand)
 • Uit- en inritvergunning (omgevingsplanactiviteit)
 • Plaatsen schotelantenne (omgevingsplanactiviteit)

Vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend begint de beoordelingstermijn.  De beoordeling vindt plaats bij de ODMH.

Vragen?

Vragen kunt u stellen via dit  online formulier  of terecht bij de frontoffice van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht via 088 54 50 001.

Als u nog geen aanvraag of verzoek tot vooroverleg hebt ingediend en inwoner bent van de gemeente Gouda kunt u bellen met de gemeente Gouda via 14 0182.

Vergunningvrij of vergunningplichtig bouwen

Soms kunt u (ver)bouwen zonder omgevingsvergunning. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwactiviteiten? Doe dan de Vergunningscheck.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan van uw gemeente staan de regels voor vergunningsvrij bouwen. Het omgevingsplan vindt u bij Regels op de kaart.

Bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn, kunnen grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning maar heel beperkt vergunningsvrij bouwen.

Brochures over vergunningvrij (ver)bouwen

Hieronder vindt u een infographic over verguningsvrij bouwen:

Download hier de infographic zonder vergunning verbouwen (pdf, 158 kB)