Waar moet ik nog meer aan denken


Soms moet u naast de omgevingsvergunning nog meer regelen met de gemeente.

U kunt daarbij denken aan:

  • het afzetten van een straat
  • het plaatsen van een puincontainer
  • het opbreken van het trottoir
  • het aanvragen van een huisnummer
  • het lozen van water
  • bodemonderzoek. Lees verder voor meer informatie.

Voor nadere informatie hierover dient u contact op te nemen met uw gemeente.