Vergunning gekregen en dan


In de vergunning staat waaraan u moet voldoen voordat u met de werkzaamheden begint.

U dient rekening te houden met het volgende:

  • Bezwaar en beroep
    Als u de omgevingsvergunning hebt gekregen, mag u niet altijd meteen aan de slag. Tot 6 weken na het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden (zoals uw buren) bezwaar maken. Als er tegen uw vergunning bezwaar is ingediend, krijgt u bericht van de ODMH. U moet dan wachten op de uitslag van de behandeling van dit bezwaar. Wij laten u weten of en wanneer u mag starten.
  • Bezwaar ingediend – wat nu?
    Als er een bezwaar is ingediend tegen uw omgevingsvergunning, beoordeelt het college van burgemeester en wethouders het besluit opnieuw. De uitkomst van de bezwaarprocedure kan zijn: de vergunning wordt aangepast, wordt ingetrokken of blijft hetzelfde.
  • Vergunning overdragen
    U kunt de vergunning overdragen, bijvoorbeeld als u uw bedrijf of perceel verkoopt. U en de nieuwe vergunninghouder moeten dit samen schriftelijk melden bij de omgevingsdienst.