Vergunning gekregen en dan


In de omgevingsvergunning staat waaraan u moet voldoen voordat u met de werkzaamheden begint.

U moet hierbij rekening houden met het volgende:

  • Andere omgevingsvergunningen: Mogelijk heeft u nog andere omgevingsvergunningen nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In dat geval mag u pas starten met de werkzaamheden als u alle benodigde omgevingsvergunningen heeft.
  • Uitgestelde inwerkingtreding: Wij kunnen besluiten dat de omgevingsvergunning pas vier weken na de dag van bekendmaking in werking treedt. Dit doen wij in gevallen van onomkeerbare gevolgen.
  • Bezwaar en beroep: Als u de omgevingsvergunning heeft gekregen, mag u niet altijd meteen aan de slag. Tot 6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden (zoals uw buren) bezwaar maken. Als er tegen uw omgevingsvergunning bezwaar is ingediend, krijgt u bericht van de ODMH. U moet dan mogelijk wachten op de uitslag van de behandeling van dit bezwaar. Wij laten u weten of en wanneer u mag starten.
  • Bezwaar ingediend – wat nu?: Als er bezwaar is ingediend tegen uw omgevingsvergunning beoordeelt het college van burgemeester en wethouders het besluit opnieuw. De uitkomst van de bezwaarprocedure kan zijn: de omgevingsvergunning wordt aangepast, wordt ingetrokken of blijft hetzelfde.
  • Omgevingsvergunning overdragen: U kunt de omgevingsvergunning overdragen, bijvoorbeeld als u uw bedrijf of perceel verkoopt. U en de nieuwe vergunninghouder moeten dit samen schriftelijk melden bij de omgevingsdienst.