Aanvraag voorbereiden


Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u zelf een aantal dingen doen:

  • De Vergunningcheck in het Omgevingsloket online. Daarna weet u of u een vergunning nodig hebt of niet.
  • Uw plan toetsen aan het geldende bestemmingsplan.
  • Uw plan toetsen aan de welstandseisen.
  • Een vooroverleg aanvragen (door een concept aanvraag aan te vragen via het Omgevingsloket bij de ODMH. Daarna weet u of uw plan haalbaar is. Inwoners van de gemeente Gouda dienen dit oriëntatiegesprek  aan te vragen via de gemeente Gouda.

Bouwbesluit online
Alle technische  eisen voor bouwwerken (ook vergunningvrij bouwen) staan in het Bouwbesluit. Aan deze technische eisen moeten alle bouwwerken in Nederland voldoen. Let op! Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet. Wanneer een bouwwerk niet aan deze regels voldoet, kan de gemeente u achteraf opdragen wijzigingen aan te brengen.

Bestemmingsplan
De ODMH toetst uw plan aan de regels in het bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog u ergens mag bouwen en hoe u het pand mag gebruiken (bijvoorbeeld als woning, tuin of winkel).

Alle bestemmingsplannen, die vanaf 1 januari 2010 zijn vastgesteld of herzien, vindt u op ruimtelijkeplannen.nl. Sommige oudere bestemmingsplannen kunt u alleen op papier inzien bij de ODMH of de gemeente.

Welstand
De ODMH kijkt of uw plan past binnen de kaders van welstand. De welstandseisen van uw gemeente kunt u vinden in de welstandsnota op de website van uw gemeente.

Meer informatie?
Voor meer informatie of vragen over de aanvraag van deze vergunning kunt u bellen naar de Frontoffice van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoon 088 54 50 001. Behalve de inwoners van de gemeente Gouda. Zij dienen te bellen met de gemeente Gouda, telefoon 140182.