Aanvraag voorbereiden


Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u zelf een aantal dingen doen:

  • De Vergunningcheck in het Omgevingsloket. Daarna weet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet.
  • Uw plan toetsen aan het geldende Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan).
  • Uw plan toetsen aan de welstandseisen.
  • Een vooroverleg aanvragen bij de ODMH. Dit doet u door uw aanvraag in te dienen via het Omgevingsloket maar aan het eind van uw aanvraag te klikken op conceptverzoek. Daarna weet u of uw plan haalbaar is.  Aan het vooroverleg zijn leges verbonden. De bedragen zijn terug te vinden in de legesverordening van uw gemeente.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Alle technische eisen voor bouwwerken (ook vergunningsvrij bouwen) staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Aan deze technische eisen moeten alle bouwwerken in Nederland voldoen. Let op! Als u gaat (ver)bouwen moet u zelf zorgen dat u aan deze regels voldoet. Wanneer een bouwwerk niet aan deze regels voldoet, kan de gemeente u achteraf opdragen wijzigingen aan te brengen om alsnog aan de regelgeving te voldoen.

Omgevingsplan

De ODMH toetst uw plan aan de regels in het Omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog u ergens mag bouwen en hoe u het pand mag gebruiken (bijvoorbeeld als woning, tuin of winkel).

Wilt u weten welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken?

Bekijk de documenten van alle overheden. Zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente.

Alle voormalige bestemmingsplannen, die vanaf 1 januari 2024 onderdeel zijn of waren van het tijdelijke omgevingsplan, vindt u op het Omgevingsloket via regels op de kaart.

Sommige oude bestemmingsplannen kunt u alleen op papier inzien bij de ODMH of de gemeente.

Welstand

De ODMH kijkt of uw plan past binnen de kaders van welstand. Het welstandsbeleid van uw gemeente kunt u vinden in de welstandsnota. Bekijk hieronder de welstandsnota van uw gemeente:

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de aanvraag van deze omgevingsvergunning kunt u dit formulier invullen of bellen naar de frontoffice van de afdeling Bouw- en woningtoezicht via 088 54 50 001.  Als u nog geen aanvraag of verzoek tot vooroverleg hebt ingediend en inwoner bent van de gemeente Gouda kunt u bellen met de gemeente Gouda via 14 0182.