Hoe lang duurt het


U krijgt  een paar dagen na indiening een ontvangstbevestiging van ons.

Er gelden twee termijnen waarbinnen wij een beslissing moeten nemen op de aanvraag:

  • Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kunnen wij beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kunnen wij beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Voor de volgende aanvragen geldt onder andere de uitgebreide procedure:

  • Aanvragen waarbij een buitenplanse afwijking van het omgevingsplan nodig is, als de gemeenteraad hier de uitgebreide procedure op van toepassing heeft verklaard.
  • Aanvragen voor wijzigingen aan een Rijksmonument.
  • Aanvragen waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

De beslistermijn is verlopen maar ik heb nog geen omgevingsvergunning, mag ik nu bouwen?

Onder de Omgevingswet wordt de omgevingsvergunning niet meer automatisch verleend als de beslistermijn voorbij is. U kunt dus niet zondermeer starten met bouwen.

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. Hierover krijgt u schriftelijk bericht. De tijd die u nodig heeft om de aanvullingen te leveren, telt niet mee in de beslistermijn van 8 of 26 weken. Let erop dat u de aanvullingen aanlevert binnen de termijn die in uw brief over dit onderwerp genoemd staat. Doet u dit later of niet, dan kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen.