Hoe lang duurt het


U krijgt  een paar dagen na indiening een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons.

Er gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen op de aanvraag:

  • Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Voor de volgende aanvragen geldt onder andere de uitgebreide procedure:

  • Aanvragen in het kader van bijzonder brandveilig gebruik van bouwwerken (voormalige gebruiksvergunning);
  • Aanvragen voor het starten van een bedrijf of onderneming met gevolgen voor het milieu (voormalige milieuvergunning);
  • Aanvragen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
  • Aanvragen voor wijzigingen aan een (Rijks)monument.

Aanvraag niet compleet?
Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. Hierover krijgt u schriftelijk bericht. De tijd die u nodig hebt om de aanvullingen te leveren, telt niet mee in de beslistermijn van 8 of 26 weken. Let erop dat u de aanvullingen binnen 6 weken levert. Doet u dit later of niet, dan kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen.