Wat moet meegestuurd worden


Uw aanvraag is compleet wanneer u de wettelijk verplichte bijlagen meestuurt.
In de MOR (ministeriële regeling Omgevingsrecht) staan de indieningsvereisten genoemd. Als u de aanvraag doet via het Omgevingsloket online (OLO), vindt u de verplichte bijlagen op het laatste blad van het aanvraagformulier.

Indien wij nog nadere informatie van u nodig hebben dan ontvangt u hierover een brief. De termijn voor de aanvraag omgevingsvergunning komt stil  te liggen als wij om ontbrekende stukken vragen.

Verplichte bijlagen kunnen zijn:

  • Constructieberekeningen en constructietekeningen
  • Details
  • Doorsnede tekeningen
  • Foto’s van de omgeving
  • Geveltekeningen
  • Plattegronden
  • Situatietekeningen

Checklist
Wilt u weten voor welke werkzaamheden u welke bijlagen moet meesturen, kijk dan op één van de volgende checklisten: