Wat moet meegestuurd worden


Uw aanvraag is compleet wanneer u de wettelijke verplichte bijlagen meestuurt. In de Omgevingsregeling en het omgevingsplan staan de indieningsvereisten genoemd. Het omgevingsplan vindt u bij Regels op de kaart. Als u de aanvraag doet via het Omgevingsloket, vindt u de verplichte bijlagen bij de stap ‘Documenten’ van het aanvraagformulier.

 • Indien wij nog nadere informatie van u nodig hebben dan ontvangt u hierover een brief. De termijn voor de aanvraag omgevingsvergunning komt stil te liggen als wij om ontbrekende stukken vragen.

  Verplichte bijlagen kunnen zijn:

  • Hoofdopzet van de constructie
  • Detailtekeningen
  • Doorsnedetekeningen
  • Foto’s van de omgeving
  • Geveltekeningen
  • Plattegronden
  • Situatietekeningen

  Let u op dat de tekeningen zowel de bestaande als de nieuwe situatie weergeven, inclusief maatvoering en op schaal.