Wat zijn de kosten


Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Elke gemeente heeft een eigen legesverordening waarin de kosten weergegeven zijn.
Kijk op de website van uw gemeente voor deze kosten. Er worden ook kosten in rekening gebracht wanneer de aanvraag wordt geweigerd, of wanneer de aanvraag buiten behandeling gelaten wordt.