Monumenten


De ODMH adviseert de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houdt, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties.

Restauratieladder bij verbouwen/restaureren

Wilt u uw monument verbouwen of restaureren? Dan adviseren wij u om gebruik te maken van deze restauratieladder.

U kunt ook www.monumentenregie.nl raadplegen. Hier vindt u tips, voorbeelden en achtergrondinformatie.

Soorten monumenten

Er zijn twee soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die door het Rijk beschermd worden. Ze zijn tenminste 50 jaar oud en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. De rijksmonumenten staan vermeld in het Rijksmonumentenregister. Voor wijzigingen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.
  • Gemeentelijke monumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die door de gemeente beschermt worden. Deze monumenten zijn doorgaans meer van lokaal of regionaal belang wat betreft de architectuurhistorische, cultuurhistorische en of stedenbouwkundige betekenis. Het bezitten van of wonen in een monument brengt rechten en plichten met zich mee. Voor wijzigingen heeft u in de meeste gevallen namelijk een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u weten of eventuele werkzaamheden vergunningsvrij of vergunningsplichtig zijn? Doe dan de Vergunningscheck. Bij twijfel neem contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via 088 – 54 50 001.

Verduurzamen monument

Overweegt u om uw monument te verduurzamen. Lees dan deze brochure (pdf, 1.4 MB) over wat er allemaal bij komt kijken.

Monumenten.nl

Op Monumenten.nl vind u informatie over financiering, het bezit van een monument en over onderhoud en restauratie. Mét verhalen en ervaringen uit de praktijk!

Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten Gouda

Hier vindt u specifieke informatie over de gemeentelijke subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in Gouda. De overige gemeenten in de regio Midden-Holland hebben een dergelijke verordening niet.

Subsidie en financiële mogelijkheden rijksmonumenten

Hier vindt u specifieke informatie over mogelijkheden van financiering van onderhoud voor rijksmonumenten.

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Vanuit deze stichting werken overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten.

De digitale cultuurhistorische basiskaart Gouda

De digitale cultuurhistorische basiskaart Gouda geeft informatie over het ontstaan van Gouda. Het vergroot de kennis van de geschiedenis en de ontwikkeling van Gouda zowel planologisch als cultuurhistorisch.

Wat doen wij voor u

Hier vindt u voorbeelden van projecten waaraan wij een bijdrage hebben geleverd.