Instandhoudingssubsidie


De instandhoudingssubsidie is bedoeld als tegemoetkoming in onderhoudskosten van een rijksmonument. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Voor de instandhoudingssubsidie komen groene, archeologische en gebouwde rijksmonumenten in aanmerking die geen woonhuis zijn.

Let op: Eigenaren van particuliere rijksmonumenten die worden aangemerkt als woonhuis komen niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie, maar mogelijk wel voor een laagrentende lening via het Restauratiefonds.

Op www.monumenten.nl/instandhoudingssubsidie vind u uitgebreide informatie over wie er in aanmerking kan komen, de voorwaarden en ook over hoe u de subsidie kunt aanvragen .