Instandhoudingssubsidie


De instandhoudingssubsidie is bedoeld als tegemoetkoming in onderhoudskosten van een rijksmonument. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Voor de instandhoudingssubsidie komen groene, archeologische en gebouwde rijksmonumenten in aanmerking die geen woonhuis zijn.

Let op: Eigenaren van particuliere rijksmonumenten die worden aangemerkt als woonhuis komen niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie, maar mogelijk wel voor de Woonhuissubsidie of een laagrentende lening via het Restauratiefonds.

Op monumenten.nl vindt u uitgebreide informatie over wie er in aanmerking kan komen, de voorwaarden en ook over hoe u de subsidie kunt aanvragen.