Subsidie voor wind- en waterdichtmogelijkheden


Eigenaren kunnen via de “Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten” subsidie aanvragen voor wind- en waterdichtmaatregelen.

Deze subsidie kan alleen verstrekt worden bij goed onderbouwde plannen voor herbestemming van het pand. Hiervan kunnen onder andere noodmaatregelen die een monumentaal gebouw – niet noodzakelijk een beschermd monument – wind- en waterdicht maken, worden getroffen. Ook noodmaatregelen om het gebouw te behoeden voor verzakking of instorten kunnen hiervan worden gesubsidieerd.

Kijk voor meer informatie op monumenten.nl