Voor wie geldt deze subsidieregeling


In de regio Midden-Holland heeft de gemeente Gouda een zogenaamde gemeentelijke subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten. De overige gemeenten in de regio waarvoor de ODMH ook de bouw- en woningtoezichttaken uitvoert, hebben een dergelijke verordening niet. De informatie op deze pagina geldt dus alleen voor inwoners/ondernemers in de gemeente Gouda.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten in de gemeente Gouda kunnen op grond van de “ Subsidieverordening Instandhouding Erfgoed Gouda 2020” subsidie aanvragen voor het onderhouden van gemeentelijke monumenten.

De regeling is bedoeld voor herstel en behoud van monumentale onderdelen. Subsidie kan ook worden verleend voor het opheffen van bouwtechnische gebreken aan het casco en indien nodig bouwhistorisch onderzoek.