Subsidie stimuleren herbestemming monumenten


Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Deze regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Eigenaren kunnen door de subsidie op grond van de “Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten” de mogelijkheden tot herbestemming breed verkennen. Dit om duurzaam gebruik van beschermde monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde te bevorderen.

Kijk voor meer informatie op monumenten.nl