Informatie subsidie rijksmonument


Jaarlijks kan er bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidieaanvraag (Woonhuissubsidie) worden ingediend voor de werkzaamheden die in het voorafgaande jaar zijn uitgevoerd.

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van een Rijksmonument met een woonfunctie.  In aanmerking komen werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn en die gericht zijn op sober en doelmatig onderhoud.

Op Cultuureelerfgoed.nl vindt u meer informatie over de woonhuissubsidie.