Restauratiefonds


Het Nationaal Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten.

Het fonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.

Meer informatie over het Restauratiefonds.