Nieuwsbrief ODMH voorjaar 2020

Uitgave nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief bevat informatie voor de bestuurders en de ambtelijke medewerkers van onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

Voorwoord Andre Mutter

Dit is een voorjaar dat veel van ons vraagt. Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep en daagt uit tot creativiteit en ook tot bezinning.
De medewerkers van de ODMH werken vanuit huis en veel medewerkers hebben nu een dubbele taak. Behalve ODMH werkzaamheden hebben zij nu de zorg thuis voor hun kinderen met leeropgaven van school. Dat is vaak niet makkelijk.
Ik denk ook aan alle mensen die in de zorg werken, schoonmakers, alle gemeenteambtenaren die ervoor zorgen dat de stad leefbaar blijft, petje af voor al deze mensen…. Zij zorgen voor ons!

Tegelijkertijd proberen we, voor zover dat nog kan en mag, het ‘gewone’ leven door te laten gaan. Hierbij vindt u de voorjaarseditie van de nieuwsbrief ODMH met informatie over de werkzaamheden die onze medewerkers hebben verricht en die wij ook, zo veel en goed als kan, blijven doen in tijden van Corona.
Ik wens u veel leesplezier!

Schone lucht akkoord

2020-01-16 Schone Lucht Akkoord-0144

Maandag 13 januari 2019 hebben onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland het Schone lucht akkoord getekend. Het doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht te boeken ten opzichte van 2016. In totaal tekenden 9 provincies en 39 gemeenten het akkoord met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen).

Trots op: Racher Carson afstudeerprijs 2019

Bas (Sebastiaan) de Jongh heeft de Rachel Carson afstudeerprijs 2019 gewonnen voor zijn scriptie ‘Zeer zorgwekkende stoffen in bodem van Midden-Holland’.

ODMH deelt kennis met ODH

Onlangs heeft een van de ODMH energie-adviseurs bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), op hun verzoek, een presentatie gegeven over vervoersmanagement bij de afdeling vergunningverlening.

Soms doen we bij de ODMH ook andere dingen

Op 24 januari jongstleden hebben twee medewerkers van het team Bodem en Archeologie van ODMH een archeologie les gegeven op een basisschool. Ditmaal waren zij gastdocent op een speciale school voor kinderen met autisme.

Een kijkje in de keuken bij Waddinxveen

Iedere twee jaar vindt bij een gemeente het project plaats ‘Jongeren in het gemeentehuis’. Dit project geeft jongeren de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij een gemeente. 5 februari jongstleden waren de jongeren op bezoek bij de gemeente Waddinxveen.

Dag van de Omgevingsdienst

2020-02-19 Dag van de omgevingsdiensten

Op 6 februari 2020 vond de ‘Dag van de Omgevingsdienst’ plaats. Deze dag was een initiatief van ODNL (de vereniging van de 29 Omgevingsdiensten) en vond plaats in het Provinciehuis van Utrecht.

Kick off wedstrijd 'Duurzame stad van de Toekomst'

Vrijdag 21 februari was de kick-off voor de ontwerpwedstrijd Duurzame stad van de toekomst in Cinema Gouda. Leerlingen en studenten van vier scholen ontwerpen de komende maanden in groepen een duurzame wijk of een duurzaam bedrijventerrein in Gouda.

De ODMH staat in de top 3 van de landelijke visitatie POKB!

ODMH is er trots op dat wij onlangs in de top 3 geëindigd zijn van de landelijke visitatie door het Platform Overheid Kwaliteit Bodembeheer (POKB)!

Grote opkomst informatieavond Gouda Aardgasvrij

De Goudse Schouwburg zat op maandagavond 17 februari bomvol met geïnteresseerde bewoners. Ruim 700 inwoners zijn afgekomen op bijeenkomst die ging over ‘Nieuwe energie voor de stad’!

Train de Trainer, nieuwe Omgevingswet

Deze training leidt medewerkers van Omgevingsdiensten op tot deskundige Omgevingswet-trainers. Op 12 februari was de eerste lesdag en er volgen nog 5 lesdagen. Als alles goed gaat ronden de deelnemers het traject af  eind april af.

Subsidie voor bedrijventerreinen

2020-03-12 Subsidie voor bedrijventerreinen

Per 1 maart 2020 stelt de provincie Zuid-Holland weer subsidie beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen en het vormen van ondernemersverenigingen in Zuid-Holland.

U kunt zich altijd aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.