ODMH deelt kennis met ODH

Gepubliceerd op 29 januari 2020

Onlangs heeft een van onze energie adviseurs bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), op hun verzoek, een presentatie gegeven over vervoersmanagement bij de afdeling vergunningverlening.

Vervoersmanagement krijgt steeds meer prioriteit bij bedrijven die veel vervoersrelevante kilometers maken. Bij vervoermanagement wordt gekeken naar de mogelijkheden die een bedrijf zelf heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen. Momenteel is er geen wet- en regelgeving om hierop toe te zien. Wel proberen wij via een stimuleringsaanpak het bespreekbaar met de bedrijven te maken.

Bij ODMH is veel kennis aanwezig over de (on)mogelijkheden van vervoersmanagement bij bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij onze praktijkervaringen gedeeld in de vorm van een presentatie. Ook hebben wij  de handreiking vervoersmanagement uitgelegd. Deze handleiding dient  als basis  om te beoordelen welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor een (transport)bedrijf.

Met veel enthousiasme lichten onze adviseurs  hun (praktijk) ervaringen en hun werkzaamheden toe bij collega’s van andere omgevingsdiensten, in dit geval dus bij ODH.