De ODMH staat in de top 3 van de landelijke visitatie POKB!

Gepubliceerd op 25 februari 2020

Wij zijn er trots op dat wij onlangs in de top 3 geëindigd zijn van de landelijke visitatie door het Platform Overheid Kwaliteit Bodembeheer (POKB)!

De POKB zorgt ervoor dat organisaties bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Dit is een visitatie en die zijn niet vrijblijvend. Want de deelnemers spreken elkaar aan op zaken die niet goed geregeld zijn en komen daar bij een volgende visitatie op terug. Met als doel om te komen tot een kwaliteitsverbetering.

In 2020 is het evaluatierapport verschenen van alle deelnemende partijen aan de visitaties in 2018-2019. Naar de volgende thema’s is destijds gekeken: de Omgevingswet, Besluit Bodemkwaliteiten en energietransitie. Bij de einduitslag heeft de ODMH  een uitstekend resultaat behaald en neemt nu samen met 2 andere deelnemers een koppositie in!