Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd op 16 januari 2020

Maandag 13 januari 2019 hebben onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland het Schone lucht akkoord getekend. Het doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht te boeken ten opzichte van 2016. In totaal tekenden 9 provincies en 39 gemeenten het akkoord met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen).

In het Schone Lucht Akkoord spreken de partijen af te werken aan een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Maatregelen

Daarvoor worden diverse maatregelen ingezet, bijvoorbeeld de roetfiltertest, die per 2021 deel uitmaakt van de APK voor dieselauto’s. Verder stopt de subsidie op pelletkachels en gaan overheden bij bouwprojecten eisen stellen aan machines die bouwers gebruiken. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen moeten jaarlijks de voortgang te laten zien. Het RIVM rekent eens in de drie jaar de effecten van de maatregelen door en heeft een gezondheidsindicator ontwikkeld, waarmee per buurt de voortgang bekeken kan worden. Het Rijk heeft voor het Schone Lucht Akkoord €50 miljoen uitgetrokken.

Wat nu?

De komende tijd gaat de ODMH samen met de gemeenten aan de slag om een uitvoeringsplan op te stellen. Hierin worden specifieke maatregelen per gemeente opgenomen inclusief tijdpad. De provincie Zuid-Holland zal ook een uitvoeringsplan op gaan stellen, maatregelen voor bijvoorbeeld scheepvaart en schoner openbaar vervoer hebben ook effect in onze regio.