Dag van de omgevingsdienst

Gepubliceerd op 19 februari 2020

Op 6 februari 2020 vond de ‘Dag van de Omgevingsdienst’ plaats. Deze dag was een initiatief van ODNL (de vereniging van de 29 Omgevingsdiensten) en vond plaats in het Provinciehuis van Utrecht.

Vanuit bijna alle omgevingsdiensten woonden 300 enthousiaste deelnemers deze bijeenkomst bij.
De dag stond in het teken van verbinding; niet alleen tussen de diensten onderling, maar juist ook vanuit een uitgebreide kennisbasis als gezaghebbend adviseur voor rijk, provincie en gemeenten. Want hoe word en blijf je een gezaghebbend adviseur voor een gezonde en veilige leefomgeving?

Workshops

Voor de deelnemers waren er maar liefst 15 workshops waaraan zij konden deelnemen. De workshops hadden allemaal betrekking op ons eigen werkveld.

  • Namens ODMH organiseerden Henk Spruit en Caroline Demmendal de workshop ‘Van output naar outcome’. Tijdens deze workshop hebben zij toegelicht hoe zij een omslag hebben gemaakt in de verantwoording naar onze opdrachtgevers. Waar ODMH in het verleden hoofdzakelijk op uren en euro’s hebben gerapporteerd werkt de dienst  nu met ‘Storymaps’. Storymaps maakt gebruik van kaarten/foto’s en teksten en is daarmee bondiger en visueler dan voorheen. Ook nieuw is dat wij op deze manier  inzichtelijk maken wat onze bijdrage en meerwaarde is aan de realisatie van de  collegeprogramma’s. De deelnemers vonden het ook mooi  dat  de rapportage in een redactieteam wordt opgesteld samen met de gemeenten.
  • Sake Kuipers verzorgde ook namens de ODMH de workshop ‘DSO en toepasbare regels’. In deze workshop werd de bètaversie van het toekomstige Digitaal Stelsel Omgevingswet getoond. Aan de hand van de juridische regels voor het kappen van een boom werd door de deelnemers geoefend in het maken van zogenaamde toepasbare regels. Deze toepasbare regels worden in het DSO omgezet in vragenbomen. Een aanvrager kan dan via het DSO de vragenboom invullen en zien of hij een vergunning nodig heeft. De bedoeling is om in het kader van klantgerichtheid en duidelijkheid in de toekomst voor zoveel mogelijk vergunningsprocessen vragenbomen beschikbaar te hebben. Gemeenten moeten voor een groot gedeelte ook zelf deze vragenbomen maken voor hun grondgebied. Aan het eind van de workshop is dan ook gediscussieerd met de aanwezigen of het maken van toepasbare regels een taak zou kunnen zijn voor de omgevingsdiensten.
  • In de workshop ‘Energiebesparing bij bedrijven, ging het over ‘Stimulerend Toezicht’. Met een slimme app en 3D visualisatie werd snel inzichtelijk welk bedrijf al stappen had gezet op de Erkende Maatregelen Lijst (EML). Door data te koppelen, kringlopen te sluiten en kritieke grondstoffen in kaart te brengen laten we onze meerwaarde als Omgevingsdienst zien. Daarmee kunnen we een vliegwiel zijn op weg naar een Circulaire Economie.

ODNL Academie

Ook werd tijdens deze dag de ODNL Academie gelanceerd. Dit is een nieuw, landelijk kenniscentrum voor opleidingen en cursussen van en voor alle omgevingsdiensten.

Al met al een zeer inspirerende dag en zeker voor herhaling vatbaar!