Nieuwsbrief ODMH najaar 2020

Uitgave nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief bevat informatie voor de bestuurders en de ambtelijke medewerkers van onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

Voorwoord Andre Mutter

Het coronavirus houdt ons ook nu nog in zijn greep. Dat heeft ons er niet van weerhouden om ‘gewoon’ verder te gaan met wat wij moeten en willen doen.

In toenemende mate raken wij er min of meer aan gewend om te overleggen via Zoom en/of Teams. Waarbij ook in toenemende mate het gevoel van ‘collega’s missen’ om de hoek komt kijken. Maar wij houden vol en goede moed dat er in het nieuwe jaar weer een moment komt dat wij bij elkaar kunnen zijn.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij ons werk hebben voortgezet het afgelopen halfjaar. Wij informeren u onder ander over de stand van zaken van het concept Regionale Energie Strategie, die in september jongstleden is vastgesteld! Daar zijn wij blij mee want het brengt een duurzame wereld dichterbij. Ook informeren wij u over hoe de mensen van Archeologie hun werkzaamheden niet laten beïnvloeden door Covid-19. En waar meedenken met het bedrijf toe kan leiden kunt u lezen in 'Energie besparen werkt!'

Ik wens u veel leesplezier en ook alvast mooie feestdagen!

Energie besparen werkt!

Jaarlijks voeren energiespecialisten van de ODMH energiecontroles uit bij bedrijven in onze regio. Tijdens deze controles spreken zij met de inrichtinghouders over (wettelijke) mogelijkheden om het energieverbruik (elektra en gas) omlaag te brengen.

Samenwerken in de voorbereiding op de Omgevingswet: dansen op tafel

Omgevingsdiensten en andere partijen werken samen hard aan de implementatie van de Omgevingswet. Het Ministerie van BZK brengt de onderlinge samenwerking in beeld via rondetafelgesprekken.

Onverwachtse resultaten bij archeologisch onderzoek in Stolwijk

In het centrum van Stolwijk zijn archeologen onlangs gestuit op overblijfselen van een historische boerderij. Deze vondst is bijzonder. Want het is in de Krimpenerwaard zeldzaam dat de resten van een historische boerderij uit de 19e eeuw zo goed bewaard zijn gebleven.

Concept Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland vastgesteld

In 2018 hebben een aantal partijen in Midden-Holland met elkaar afspraken gemaakt over samenwerking voor een energie- en klimaatneutrale regio. Afgelopen september is de strategie hiervoor vastgesteld.

Subsidie voor verduurzaming dak van grootgrondbezitter of energie cooperatie

De Provincie Zuid-Holland biedt grootdakbezitters of energie coöperaties de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidie voor zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan energie coöperaties.

Webinar A12-corridor: Logistiek transport op waterstof

Met een kern van enthousiast A12- corridor ondernemers stroopte de ODMH samen de mouwen letterlijk en figuurlijk op. Tijdens de webinar is dieper ingegaan op de rol van de verschillende partijen. Wat zijn de ambities, vragen en stappen die tot nu toe zijn gezet.

ODMH in 'de Raad en de Omgevingswet'

In de elfde podcast uit de serie 'de Raad en de Omgevingsdienst' interviewt Pascale Georgopoulou de ODMH. Deze uitzending gaat in op de relatie van de gemeenteraad met de Omgevingsdienst.

De ODMH organiseert stresstesten thema Klimaatadaptatie voor Zuidplas

Samen met de diverse stakeholders en de gemeente zelf hebben de deelnemers op een digitale manier kwetsbaarheden en kansen geïdentificeerd op het thema wateroverlast.

Thuisgissen met Sven Ruigrok

Thuiswerken, remote working, werken op afstand.....Omdat we benieuwd zijn hoe onze collega's reageren op deze verandering gingen we in gesprek met Sven Ruigrok.

Archeologisch onderzoek gaat door.......

Archeologisch onderzoek gaat ook in Corona tijd gewoon door. In het voorjaar is een opgraving uitgevoerd op een braakliggend terrein bij de Hoorn in Alphen aan den Rijn.

U kunt zich altijd aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.