Concept Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld

Gepubliceerd op 21 oktober 2020

In 2018 hebben een aantal partijen waaronder de regiogemeenten van Midden-Holland afgesproken om samen te werken aan een energie- en klimaat neutrale regio. Hiervoor is de eerste stap gezet door eind september de Concept RES vast te stellen.

De afgelopen maanden heeft de RES-regio Midden-Holland keihard gewerkt aan een Concept Regionale Energie Strategie (Concept RES). De gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben zich hierover gebogen en het resultaat is dat zij de strategie hebben vastgesteld en ingediend!

En nu?

De Concept RES is de eerste stap in het proces naar een regionaal energieplan.
In het concept zijn opgenomen mogelijke oplossingsrichtingen voor de opwek van deze duurzame elektriciteit. Daarnaast staat er in welke warmtebronnen er regionaal zijn en hoeveel warmte de betreffende regio nodig heeft.

De betrokken partijen willen 0,435 TWh duurzame energie opwekken; dat is 1,24% van de landelijke opgave en het staat gelijk aan 67 windturbines of 1088 voetbalvelden aan zonnevelden.
De Concept RES is ook de basis waarmee we het gesprek aangaan met de inwoners en lokale betrokkenen in Midden-Holland. Wat vinden inwoners geschikte locaties voor lokale wind- en zonnevelden; langs spoor- of snelwegen? Liever gebundeld op één plek? Of toch liever verspreid? En waar moeten volgens hen de opbrengsten van een windturbine naartoe? Naar nieuwe investeringen of juist terug in de gemeenschap?
Per gemeente gaan we in gesprek, via digitale enquêtes en digitale kansentafels, met inwoners en lokale betrokkenen over dit soort vragen. De input uit de gesprekken nemen wij mee in een verder aangescherpt energieplan. Dat is de RES 1.0.
Deze moet rond maart 2021 gereed zijn, zodat op 1 juli de gemeenteraden en ook de provincie en waterschappen dit document hebben vastgesteld.

Publiekssamenvatting

De inhoud van de Concept RES is samengevat in een publieksamenvatting. Deze publiekssamenvatting is gericht op inwoners. Daarnaast is er ook een factsheet die inwoners oproept om mee te denken over het vervolg.

U kunt beide documenten vinden op www.odmh.nl/energietransitie/regionale energie strategie.

Bijdrage ODMH

De ODMH draagt bij aan dit regionale traject door deel te nemen aan de werkgroep Elektriciteit en de werkgroep Communicatie- en Participatie. Daarnaast trekken we de werkgroep Warmte en schrijven we delen van het document via de deelname aan het schrijfteam.