Archeologisch onderzoek gaat door...

Gepubliceerd op 28 april 2020

Archeologisch onderzoek gaat ook in Corona tijd gewoon door. In de week voor Pasen is een opgraving uitgevoerd op een braakliggend terrein bij de Hoorn in Alphen aan den Rijn.

De gemeente is van plan de percelen uit te geven voor nieuwe bedrijven. Bij het vooronderzoek was vastgesteld dat er in de bodem greppels en mogelijk ook andere sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd aanwezig waren.

Het adviesbureau adviseerde de resten in de bodem te bewaren, maar met het oog op de toekomstige ontwikkelingen heeft de ODMH geadviseerd om de resten op te graven. Na het onderzoek zijn er dan geen beperkingen meer en kun je bouwen waar en hoe je wil.

Impact van corona op onderzoek

Over het algemeen kon het archeologisch onderzoek op de normale manier worden uitgevoerd. Het adviesbureau heeft haar eigen maatregelen genomen. Ieder teamlid heeft zijn eigen taak, materieel en ook tijdens de pauzes wordt goed rekening gehouden met 1,5 meter afstand.
Het terrein waar de opgraving is uitgevoerd is interessant en al in 1998 is door de leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek (kortweg AWN) onderzocht. Zij hadden er dit keer ook graag bij willen zijn om hun steentje bij te dragen. Helaas was dat vanwege de corona maatregelen niet mogelijk. Uiteraard zijn deze mensen per mail op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten van het onderzoek.

Resultaten en nieuwe vragen

De resultaten van de opgraving waren op zijn zachtst gezegd verrassend te noemen. Normaal gesproken vindt je het oudste materiaal onderin en het nieuwste het dichtst bij het maaiveld.

Onderin een prehistorische greppel (uit de IJzertijd) werd een scherf gevonden uit de 16e/17e eeuw. Huh, wat? Hoe kan dat nu weer? De resultaten van het vooronderzoek zijn erbij gepakt en ook zijn oude proefsleuven weer open gegraven en verbonden met de opgraving. Het blijkt dat een greppel uit de Romeinse tijd onder de greppel uit de IJzertijd ligt (dus oudere vondsten bovenop jongere vondsten). Hier is dus iets vreemd aan de hand. Is de boel omgeploegd op zo'n manier dat alle bodemlagen zijn omgedraaid? Was het een waterpartij waar van alles is ingespoeld? Het onderzoek heeft heel veel nieuwe vragen opgeleverd in plaats van beantwoord.

Samenwerking

Het vooronderzoek en de opgraving zijn door twee verschillende bedrijven uitgevoerd. Door de ODMH zijn de twee projectleiders aan elkaar gekoppeld om nog eens samen naar de resultaten te kijken en te bedenken wat hier nu aan de hand kan zijn. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen dat de bodemlagen inderdaad op zijn kop liggen en de archeologie niet meer intact is.