De ODMH organiseert voor Zuidplas stresstesten thema Klimaatadaptatie

Gepubliceerd op 5 juni 2020

De ODMH organiseert voor gemeente Zuidplas verschillende verdiepende stresstesten op het thema klimaatadaptatie. Op 26 mei vond de eerste verdiepende sessie plaats met als thema wateroverlast.

Samen met stakeholders zoals Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeente zelf hebben de deelnemers  op een digitale manier kwetsbaarheden en kansen geïdentificeerd op het thema wateroverlast. Voorbeelden van kwetsbaarheden zijn grote waterdieptes op straat in betegelde gebieden of op bedrijventerreinen. Voorbeelden van kansen zijn het ophogen van gebieden of combineren van maatregelen zoals zonnepanelen en groene daken.

De sessie organiseerden we door aan de hand van een digitale kaart de gemeente te bekijken. Op de kaart waren al punten aangegeven zoals waterdiepte en begaanbaarheid van wegen bij heftige buien. Aan de stakeholders is gevraagd om deze theoretische kaarten te verifiëren en aan te vullen met lokale data.

Deelnemers konden plekken beschrijven of zelfs via het scherm markeringen op de kaart aanbrengen op interactieve wijze. Komende maand volgen nog vergelijkbare sessies op de thema’s overstromingen, droogte en hitte.