Onverwachte resultaten bij archeologisch onderzoek Stolwijk

Gepubliceerd op 16 juni 2020

In het centrum van Stolwijk zijn archeologen onlangs gestuit op overblijfselen van een historische boerderij. Slechts 10 cm onder het maaiveld (ter hoogte van de Bovenkerkseweg 19) vonden zij resten van de buitenmuur, het interieur en de vloer. Richting de straatzijde vonden zij zelfs nog resten van erfverharding.

De vondst ter hoogte van de Bovenkerkseweg 19 is een bijzondere ontdekking. Want het is in de Krimpenerwaard zeldzaam dat de resten van een historische boerderij met erf uit de 19e eeuw zo goed bewaard zijn gebleven. Een uitgelezen kans voor nader archeologisch onderzoek!
Latere bebouwing zorgt er namelijk vaak voor dat er weinig van deze historische bebouwing terug te vinden is in de bodem. En het is goed mogelijk dat er onder deze historische boerderij zelfs nog oudere archeologische sporen liggen.

Aanleiding voor dit onderzoek

Rondom de brandweerkazerne aan de Bovenkerkseweg en de Hoflaan in Stolwijk komt nieuwbouw. Daarom onderzoeken archeologen of er archeologische resten in de grond aanwezig zijn. Dergelijke onderzoeken moeten altijd gedaan worden voordat voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden van huidige bebouwing en de graafwerkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken.

Historie en belang van archeologisch onderzoek

De geschiedenis van Stolwijk begint al in de tweede ontginningsfase van de Krimpenerwaard. Met de bouw van een kerk groeit het gehucht Stolwijk vanaf de 12e eeuw langzaam uit tot een dorp. De huidige dorpskern van Stolwijk is dus een interessante plek want er kunnen archeologische resten aanwezig zijn in de grond.

Naar aanleiding van de nieuwbouwplannen rondom de brandweerkazerne en de Hoflaan is in 2015 een archeologisch onderzoek uitgevoerd met handboringen. Men realiseerde zich toen dat de kans reëel was op het aantreffen van bewoningsresten uit de 18e en 19e eeuw en mogelijk misschien ook ouder. Als vervolg hierop onderzochten archeologen onlangs deze locatie nog intensiever. Tussen alle bestaande gebouwen legden zij 13 proefsleuven aan. Rondom de Hoflaan zijn alleen vondsten aangetroffen met een zeer globale datering. De verwachte, en gehoopte, resten van middeleeuws Stolwijk troffen de archeologen daar helaas niet aan.

Archeologie kan blijven verrassen: soms vind je niet wat je zoekt, en soms  tref je aan wat je niet had verwacht.

En nu?

De archeologen komen hier zeker dit jaar nog terug om de boerderij verder op te graven. De voorbereidingen hiertoe zijn al gestart.

Wat doet de ODMH?

De ODMH treedt op als verbindende schakel tussen de gemeente en de archeologen. Wij zijn het aanspreekpunt en de vraagbaak voor de archeologen die deze plek onderzoeken.