Samenwerken in de voorbereiding op de Omgevingswet: dansen op tafel

Gepubliceerd op 28 oktober 2020

Omgevingsdiensten, gemeenten, provincie en ketenpartners werken hard samen aan de implementatie van de Omgevingswet. Het Ministerie van BZK brengt in deze voorbereidingsfase de onderlinge samenwerking in beeld via rondetafelgesprekken: de ‘Omgevingsdialoog’.

Insteek

Steeds twee omgevingsdiensten en een of enkele partners nemen deel. Dit levert per dialoog een reflecterende video en een inhoudelijk artikel op in het online magazine Kwartslag.

Midden-Holland en Twente

In de onlangs verschenen editie van Kwartslag staat de dialoog tussen de regio Midden-Holland en de regio Twente centraal; een gesprek tussen de oudste en de jongste omgevingsdienst en de gemeenten Waddinxveen en Almelo. Hoe wordt er samengewerkt in de regio en hoe zorg je voor sterke relaties en een goede verbinding? Ondanks de geografische afstand blijken de verschillen niet zo groot te zijn: het is een continu samenspel van vertrouwen, bestuurlijk lef, incasseringsvermogen creativiteit en ritmisch met elkaar meebewegen. Ja dat gaat met vallen en opstaan, maar gelukkig hoeft het ook niet allemaal in een keer goed te gaan; zolang je er maar van leert, er samen in optrekt en de meerwaarde van de samenwerking blijft zien.

Naslag

Lees het artikel in Kwartslag en bekijk de reflectie van André Mutter (ODMH), Jan Willem Strebus (OD Twente), Jelleke Versteeg (gemeente Waddinxveen) en Janke Krommendijk (gemeente Almelo) op de Omgevingsdialoog.