Onze taken


De ODMH ondersteunt zijn regiogemeenten in de volgende taken.

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen en projecten beoordeelt ODMH of de gevolgen voor luchtkwaliteit voldoende in beeld zijn gebracht (denk aan omgevingsplannen, bouwplannen, infrastructurele plannen);
  • Bij het opstellen van omgevingsplannen kan de ODMH de milieuparagraaf voor lucht schrijven;
  • ODMH geeft omgevingsvergunningen bouw en milieu af. Tijdens de aanvraag toetst ODMH of het aspect lucht voldoende is betrokken. Indien van toepassing worden voorschriften opgenomen voor het aspect lucht;
  • ODMH bezoekt en controleert bedrijven of zij voldoen aan de wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften;
  • Klachten en meldingen over luchtverontreiniging worden onderzocht;
  • Het monitoren van de luchtkwaliteit en de maatregelen in het kader van de Omgevingswet;
  • ODMH ondersteunt de regiogemeenten en de provincie bij speciale projecten. Zoals bijvoorbeeld het meten van de luchtkwaliteit in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen.