Maatregelen


Hoewel de regio Midden-Holland voldoet aan de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden blijven we maatregelen nemen. De reden hiervoor is dat ook onder de grenswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden

Verkeer en vervoer veroorzaken luchtverontreiniging. De regiogemeenten van Midden-Holland hechten er belang aan dat ondernemingen en bedrijven hun vervoersbewegingen zo efficiënt mogelijk realiseren. De ODMH biedt de ondernemingen en bedrijven daarom een vervoersmanagementscan aan.