Mobiliteitsmanagement


De Omgevingsdienst Midden-Holland is in 2014 gestart met het project ‘Mobiliteitsmanagement’. Het project loopt tot juni 2015. Het doel is een zo efficient mogelijke inzet van vervoersbewegingen te realiseren om zodoende de luchtverontreiniging te beperken.

Bij dit project krijgen de aangesloten bedrijven een gratis vervoersmanagementscan en professionele ondersteuning bij het behalen van een  ‘Lean and Green Award’. Bedrijven die al  een vervoersmanagementplan en een Award hebben, ondersteunen wij in het verkrijgen van de ‘Lean and Green Star’ of een ander certificaat.

Het project Mobiliteitsmanagement wordt gefinancierd vanuit het Actieprogramma Luchtkwaliteit van de provincie Zuid-Holland. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering. We werken nauw samen met de DCMR en andere omgevingsdiensten in Nederland.

Waarom dit project?

Tegenwoordig is bijna iedereen mobiel. Dat betekent dat we of auto rijden en/of gebruik maken van het openbaar vervoer en/of goederen transporteren. Dat geeft ons vrijheid en bespaart ons tijd maar daar zit een keerzijde aan. Mobiliteit is één van de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging en andere nadelige (milieu)effecten,  zoals klimaatverandering, uitputting grondstoffen, geluidhinder, gezondheidsschade en bereikbaarheidsproblemen.
Vermindering van de milieubelasting en verduurzaming van de logistiek gaat over een gezonde lucht hier en nu.


Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker Lucht, Geluid en Externe Veiligheid.